Lääne-Virumaa kogukonnaarutelu tuleb 30. jaanuaril Kiltsi mõisas

Ootame Lääne-Virumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi teisipäeval, 30. jaanuaril 2018 kell 15 Kiltsi mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Virumaa rikkalik loodus rõõmustaks ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles?

Alustavate ja tegutsevate MTÜ-de koolitused 2018. Tule osale!

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna alustavate ja tegutsevate MTÜ-de juhatuse liikmeid 2018. aastal koolitustele. Kavas on kahepäevane koolitus alustavatele ühingutele, kaks eraldi koolitust tegutsevatele MTÜ-dele ning üks ühine koolitus.

Esimene maakondlik õpilasfirmade laat toimub 17.detsembril Põhjakeskuses

 

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi infopäevad

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi raames saab KOV, MTÜ või SA küsida toetust investeeringuteks (ehitustööd, mööbli ja seadmete soetamine), mis parandavad laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimusi. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2018.

Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2017

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil 23.11.2017 kuulutati välja ja tunnustati maakonna sädeinimesi ja sädeorganisatsioone.

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja "Sädeinimene" 2017 pälvis Liivika Harjo Väike-Maarja vallast. Liivika Harjo on sädeinimene, kelle tegevuse mõju ulatub üle maailma! Liivika on ühendajaks ühtaegu nii Simuna kogukonna inimestele, Pandivere piirkonna ettevõtlikele noortele kui UNESCO maailmapärandist huvitunud turistidele. Liivika Harjo on kogukonnamootor, kelles põksub jõud 24/7.

"Sädeorganisatsioon" 2017 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. Lääne-Viru Puuetega Inimeste Koda on oma pikaajalise tegevusega olnud tugevaks toeks Lääne-Virumaa erivajadustega inimestele ja neid ühendavatele ühingutele. Aastate jooksul on tehtud tõhusat koostööd paljude organisatsioonide ja asutustega nii Eestis kui väljaspool.

Riigihangete teemaline koolitus Salla seltsimajas 28.11.17

Salla seltsimaja (Salla Küla, Väike-Maarja vald) kutsub MTÜ PAIK piirkonna MTÜ-sid, kes taotlevad PRIA-LEADER meetmest projektitoetusi, ja teisi huvilisi 28. novembril 2017 algusega kell 15.00 riigihangete teemalisele koolitusele.

Ettevõtlike naiste mess

1.detsembril toimub Rakveres Rohuaia 12 ruumides järjekorras juba teine Ettevõtlike

Naiste Mess.

Kotli Maja kutsub näitusele "Võta näpust!"

Kõik huvilised on oodatud näituse „Võta näpust!“ avamisele reedel, 10. novembril 2017 kell 17.00 Väike-Maarja muuseumis.

Infopäev tootmisettevõtetele „Tootmislahendused täna ja tulevikus“

Kutsume  osalema Tööstuse 4.0 lahenduste ja praktiliste näidete tutvustusseminaril „Tootmislahendused täna ja tulevikus“, mis toimub 21. novembril kell 10.30 – 14.00 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis, aadressil Kreutzwaldi 5 Rakvere.

Korralda oma sündmus Ühisnädalal

Viiendat aastat toimuv kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus, kodanikupäeva lähistel aset leidev Ühisnädal ootab kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi korraldama sel nädalal sündmusi, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja isetegemist ning tutvustada kogukonnale oma tegemisi.