Algas kandidaatide esitamine tunnuskirjadele "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2017

Tunnuskirjadele "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2017 saab kandidaate esitada 27. september - 27. oktoober.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub üles esitama kandidaate tunnuskirjadele „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“. Tunnuskirjadele saab esitada Lääne-Virumaa kodanikke, MTÜ-sid, kohalikke omavalitsusi või asutusi, kes on oma silmapaistva tegevusega kaasa aidanud kohaliku elu arengule, loonud või algatanud uusi tegevusi, kaasa aidanud koostööle ja toetanud maakonna arengut. Kandidaate võivad esitada kõik meie maakonna kodanikud ja organisatsioonid.

Kirjalik ettepanek koos põhjendusega esitada Lääne-Viru Arenduskeskusele hiljemalt 27. oktoober 2017, aadressil F.R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil: mty@arenduskeskus.ee. Abiks kandidaatide esitamisel on arenduskeskuse MTÜ konsultant Katrin Põllu (telefon 325 8028).

Tunnuskirja andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud ettepanekutest.

Tunnuskirja saajad kuulutatakse välja 23. novembril Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil ja arenduskeskuse kodulehel.

Tutvu lähemalt: Statuut 2017

Esita kandidaat: Ettepaneku vorm

Lisainformatsioon:
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
tel:325 8028 ja 5850 1250
mty@arenduskeskus.ee