Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõhvis

EASi Alustava ettevõtja baaskoolitus toimub ajavahemikul 09.11 – 20.12.16, kella 10:00 – 17:00, Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi) ja eesti keeles.  

 Kogu informatsioon koolituse kohta on leitav aadressil: www.ivek.ee

 Jõhvi baaskoolitus 2016 üldinfo.

Jõhvi baaskoolituse koolituskava

Jõhvi baaskoolituse ankeet


 

 

 


 


 


 
 
  
 

 $ %&
 
  

  
  
  
  
  
  
 
 


  
 
 
 
 
  
 


 


 


 
 

 

 

 !   
 
  "
 !

 
 

 
 # 
"
 


 $ 
 
 
 


 % 
 
 
 
 
 
 
 &

 
" #''"()((*+,"+-((*."/(+*+)(+%
 ()*)) ($*))  * +' " ! ", " $, -
' "  .) /0 * "1* 0   
  

+ 
1 
 

 
 

 


 
 222

 
 !
 
 

  )2*((*3)(4
"

 3

 
 5 6'
 3

 

(/'+'