Alustavate ja tegutsevate MTÜ-de koolitused 2018. Tule osale!

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna alustavate ja tegutsevate MTÜ-de juhatuse liikmeid 2018. aastal koolitustele. Kavas on kahepäevane koolitus alustavatele ühingutele, kaks eraldi koolitust tegutsevatele MTÜ-dele ning üks ühine koolitus.

Koolituse valimisel saate lähtuda oma MTÜ juhatuse liikme ametiaja pikkusest. Osaleda võib mitmel väljapakutud koolitusel.

MTÜ juhatuse liikmed, kellel on MTÜ juhtimise kogemus alla kahe aasta on oodatud alustava MTÜ kahepäevasele koolitusele:
23.01.2018 "Elujõulise MTÜ alused"
20.02.2018 "MTÜ majandamine ja rahaasjad"
Osalemistasu 20 eurot

Juba tegutseva MTÜ juhatuse liikmetele, kellel MTÜ juhtimise kogemusi üle kahe aasta, pakume osalemiseks:
03.04.2018 "Enesekehtestamise kursus". Osalemistasu 10 eurot
08.05.2018 "Arendav juhtimine, coaching ja meeskonnatöö. Osalemistasu 10 eurot

Alustavatele ja tegutsevatele MTÜ-de juhatuse liikmetele ühiselt toimub:
06.03.2018 "Word Pressiga kodulehe tegemise kursus". Osalemistasu 10 eurot

Koolitus(t)el osalemiseks palume täita ANKEET 08. jaanuariks 2018.

Koolitustega saab lähemalt tutvuda siin: MTÜ koolituskava 2018

KOOLITUSED:
Alustava MTÜ kahepäevane koolitus
1. päev "Elujõulise MTÜ alused"
Aeg: 23.01.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Simuna Rahvamaja
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus

2. päev "MTÜ majandamine ja rahaasjad"
Aeg: 20.02.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Aaspere Külakoda
Koolitaja: Siiri Einaste, Arengurõõm OÜ

Alustavale ja tegutsevale MTÜ juhatuse liikmele "Word Pressiga kodulehe tegemise kursus"
Aeg: 06.03.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Sõmeru Keskushoone
Koolitaja Asko Uri, KehaMeeleKool OÜ

Tegutsevale MTÜ juhatuse liikmele "Enesekehtestamise kursus"
Aeg: 03.04.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht Selja külamaja
Koolitaja: Margus Pihlakas, OÜ Avarda

Tegutsevale MTÜ juhatuse liikmele "Arendav juhtimine, coaching ja meeskonnatöö"
Aeg: 08.05.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Lääne-Viru Maavalitsuse hoone saal
Koolitaja: Helge Alt, OÜ Puhastusekspert

Koolitusi rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
Lääne-Viru Arenduskeskus
mty@arenduskeskus.ee
Telefon: 3258028