Aseri vald

Aseri valla eesmärgiks on luua toimivad noorsootööstruktuurid. Selleks luuakse noortekeskus ning võetakse tööle noorsootöötaja.

1) Noortekeskuse loomisega pannakse vallas alus avatud noorsootöö teenuse loomisele. Noortekeskuses viiakse läbi noorte huvidest ja vajadustest lähtuvat ja mõtestatud tegevusi, soetatakse keskuse töö jaoks vajalikke vahendeid. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, kaasata soovitakse 20 noort. Noortekeskus töötab viiel päeval nädalas alates kella 14.00.
2) Noorsootöötaja töölerakendamine - noorsootöötaja tööülesandeks jääb noorte vaba aja tegevuste koordineerimine, omavahelise suurem sotsialiseerimine ning eestvedaja abil mõtestatud tegevuste läbiviimine. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.