1. juulil 2017 suletakse kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid

1. juulil suletakse kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid. Kantseleiga on võimalik ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel. Endiselt säilib võimalus saata paberdokumente.

Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm ootab taotlusi. Tähtaeg 1. september

Rahvusvaheliste ideede vahetust ja koostööd stimuleeriv Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogirpogramm pakub Baltikumi organisatsioonidele võimalust kutsuda  eksperte USA-st Baltikumi esinema.

Üle-eestiline edulugude konkurss 2017 ootab edulugusid!

Taas on avatud üle-eestiline edulugude konkurss "Õppimine on põnev!". Koolid ja lasteaiad saavad konkursile oma edulugusid esitada kuni 16. juunini 2017!

Uuenenud vabaühenduste teejuht MAKIS

KÜSK ja maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultandid kutsuvad ühinguid ja muid aktiivseid algatajaid üles hakkama kasutama ja saama sõbraks uuenenud vabaühenduste teejuhi MAKISega.

Kandidaate ootab tunnustuskonkurss „Lääne-Virumaa aasta noor tegija“

Maakonna tublide noorte tunnustamiseks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit avanud konkursi „Lääne-Virumaa aasta noor tegija“, mille eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises kalendriaasta jooksul.

Kolmas kogukondliku turvalisuse ümarlaud Jänedal

Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu kutsub taas kord piirkonna külaseltse, MTÜ-sid ja külavanemaid osalema 17. mail kell 15.00 - 17.00 toimuvale kogukonna turvalisuse ümarlauale Jäneda Külalistemajja. Sarnased ümarlauad toimusid märtsis-aprillis Eipris ja Sõmerul ning Jäneda ümarluad jääb ümarlaudade sarja lõpetama.

Koolinoorte äriideede konkursi Bright Minds publikupreemia tuli Lääne-Virumaale

Tamsalu Gümnaasiumi tüdrukute tiimi Lacos süsijäätise idee pälvis koolinoorte äriideede konkursil eripreemia! Palju õnne!

Kolmas üle-eestiline avatud talude päev ootab registreerijaid

Pühapäeval, 23. juulil toimub juba kolmandat korda üle-eestiline avatud talude päev. Talud ja põllumajandustootmised üle Eesti avavad oma uksed, et näidata kohaliku toidu kasvamist ja valmimist.

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor ootab taotlusi 2. maiks

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Ideede laat 2017

6. aprillil toimub Rakvere Ametikoolis kuuendat korda järjest maakondlik Ideede laat. Ideede laada näol on tegemist maakonna koolinoortele suunatud ettevõtlikkust edendava iga-aastase sündmusega. Ideede laat toimub Lääne-Viru Arenduskeskuse, Lääne-Viru Maavalitsuse, maakondliku Rajaleidja keskuse ja Rakvere Ametikooli koostöös.