Edulugude konkurss 2017

 Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses!

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

2017. aastal koguti Lääne-Virumaal kokku 19 edulugu 15 maakonna haridusasutuselt. Maakondliku žürii hindamistöö tulemusena saadeti üle-Eestilisele võistlusele edasi 3 kooli ja 2 lasteaia lood. Finaalvõistluse kohtadele võistlesid 5 kategoorias Rakvere Põhikool edulooga "Sõbralt sõbrale", Rakvere Reaalgümnaasium edulooga "Projektipäev Mina ka!", Põlula kool edulooga "Rägavere radadel", Rakvere Rohuaia lasteaed edulooga "Rohuaia Keskkonnalaat", Tapa lasteaed Pisipõnn edulooga "Puidust pillini"

Maakondlikul Hariduspäeval 2017 tunnustati kõiki edulugude esitajaid tänukirja ja meenega (vt pilte allpool. Fotod: Meelis Meilbaum).

Finaalvõistlusele, mis toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses 12.oktoobril, jõudis Põlula kool oma looga "Rägavere radadel". Lugu võistles kategoorias "Põnevaim tund" ning sai auhinnalise kolmanda koha.

Põlula kool. Edulugude finaalvõistlus Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Edulugude tunnustamine Lääne-Virumaa Hariduspäeval 2017