Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Maakondlik arenduskeskus pakub maakonnas haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud haridusasutustele lisatuge erinevate koolituste, seminaride ja õppevisiitide läbi. See aitab kaasa haridusprogrammi jätkusuutlikkusele maakonnas.

 

20.veebruaril toimus maakonna ettevõtlike koolide võrgustikku kuuluvatele koolidele Visualiseerimisekoolitus/Graafiline lihtsustamine. Koolitaja Kati Orav (Creativity Catcher). 

Graafiline lihtsustamine või visualiseerimise oskus annab võimaluse oma ideid ja mõtteid lihtsate piltide ja skeemide ning seoste abil struktureerida. Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab luua meeskondades selgust, jagada arusaamist ning käivitada inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel. Just seetõttu on koolitus vajalik ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluvate koolide pere liikmetele, et tõhusalt ja mõjusalt anda edasi oma ideid, juhtida koosolekuid ja kaasata teisi.

Koolitusele olid oodatud nii õpilastega igapäevaselt tegelevalt spetsialistid (nt huvijuhid), õpilasesinduste liikmed ja ka õpetajad. Koolitusel osales 18 inimest 10 võrgustiku koolist. Tagasisides anti koolitusele väga positiivne hinnang, mille kohaselt soovivad osalejad koolitusel omandatut edaspidi oma töös kasutada ning ka kolleegidele /kaasõpilastele edasi anda.

27.märtsil toimus Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna koolide õpetajatele haridusprogrammi standardist lähtuva enesehindamise koostamise praktiline seminar, mida juhendas kuldstandardit omava Kiviõli Keskkooli õpetaja ja EVK programmi koolipoolne koordinaator Tiina Kilumets. 

28.augustil toimus koolide õpetajatele koolitusvisiit Tartusse, Ettevõtluskülasse, kus lisaks seal läbiviidavale koolitusele oli õpetajatel võimalik läbi mängida ka praktiline ettevõtlusmäng. Koolituse õppekava ja lähem sisu avaneb SIIT

25.oktoobril toimus võrgustikuga liitunud lasteaedadele õppevisiit Ida-Virumaa taseme saanud lasteadadesse. Tutvusime Kirju-Mirju lasteaiaga Kohtla-Järvel (hõbetase) ja Naksitrallide lasteaiaga Vokal (hõbetase). Tagasiside kohaselt hindasid õppevisiidil osalenud õpetajad visiidi käigus kogetut väga, said mitmeid uusi ideid, mida oma töös rakendada. Tagasisides rõhutati ka maakondliku võrgustiku olulisust ja erinevate ideekoolituste, praktikumide ja külaskäike teistesse lasteaedadesse õppe ja kogemuste saamise eesmärgil.

13. novembril  külastasid võrgustikuga liitunud koolid Järvamaad, kus tutvuti  Järva-Jaani Gümnaasiumi, Väätsa ja Peetri koolide tegemistega ettevõtlikkuse vallas. Tagasiside kohaselt said õpetajad visiidilt taas mitmeid uusi ja põnevaid nippe ja ideid ning julgust ka ise nähtut oma töös ja koolis rakendada.

 

Lisainfo noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639