Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Maakondlik arenduskeskus pakub maakonnas haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud haridusasutustele lisatuge erinevate koolituste, seminaride ja õppevisiitide läbi. See aitab kaasa haridusprogrammi jätkusuutlikkusele maakonnas.

 

20.veebruaril toimus maakonna ettevõtlike koolide võrgustikku kuuluvatele koolidele Visualiseerimisekoolitus/Graafiline lihtsustamine. Koolitaja Kati Orav (Creativity Catcher). 

Graafiline lihtsustamine või visualiseerimise oskus annab võimaluse oma ideid ja mõtteid lihtsate piltide ja skeemide ning seoste abil struktureerida. Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab luua meeskondades selgust, jagada arusaamist ning käivitada inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel. Just seetõttu on koolitus vajalik ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluvate koolide pere liikmetele, et tõhusalt ja mõjusalt anda edasi oma ideid, juhtida koosolekuid ja kaasata teisi.

Koolitusele olid oodatud nii õpilastega igapäevaselt tegelevalt spetsialistid (nt huvijuhid), õpilasesinduste liikmed ja ka õpetajad.

27.märtsil toimus Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna koolide õpetajatele haridusprogrammi standardist lähtuva enesehindamise koostamise praktiline seminar, mida juhendab kuldstandardit omava Kiviõli Keskkooli õpetaja ja EVK programmi koolipoolne koordinaator Tiina Kilumets. 

28.augustil toimus koolide õpetajatele koolitusvisiit Tartusse, Ettevõtluskülasse, kus lisaks seal läbiviidavale koolitusele oli õpetajatel võimalik läbi mängida ka praktiline ettevõtlusmäng. Koolituse õppekava ja lähem sisu avaneb SIIT.

25.oktoobril toimub võrgustikuga liitunud lasteaedadele läbi ka õppevisiit Ida-Virumaa taseme saanud lasteadadesse. Tutvume Kirju-Mirju lasteaiaga Kohtla-Järvel (hõbetase) ja Naksitrallide lasteaiaga Vokal (hõbetase taotlemisel).

13. novembril sõidame võrgustikuga liitunud koolidega Järvamaale, kus tutvume  Järva-Jaani Gümnaasiumi, Väätsa ja Peetri koolide tegemistega ettevõtlikkuse vallas. 

 

2018.aasta kevadel oli kõigil maakonna koolidel võimalik osaleda vabariiklikul edulugude konkursil, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

 

Lisainfo noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639