Ettevõtlusõpet toetavad lauamängud

Koolidel või noortekeskustel on Arenduskeskuselt võimalik laenutada ettevõtlusaktiivsust tõstvaid lauamänge, et elavadada ainetunde ning kinnistada teooriat läbi praktika. Olemasolevate mängude kohta saab lugeda lisa siit.

Selleks, et tõsta lauamängude laenutusaktiivsust korraldatakse 2018. aastal õpetajatele, noortekeskuste töötajatele ja noortele kahe lauamängu (Cashflow ja Kompetentside seljakott) osas koolitused.

Kompetentside seljakoti koolitus toimus 5.juunil 2018. Koolitajaks oli Maarika Valter (Edela-Eesti Arenduskeskus), kes on partnerina olnud kaastegev Erasmus+ projekti käigus kompetentside edendamise mängu väljatöötamisel. Praktilisest päevast võtsid osa maakonna noortekeskuste töötajad ja huvijuhid.

Investeerimise- ja rahamängu Cashflow koolitus on planeeritud 2018. aasta sügiskuudesse. 

Lähem teave koolituste kohta ning koolitustele registreerimislingid saadetakse koolidele ja noortekeskustele ning sellekohane teave ilmub ka Arenduskeskuse kodulehele.