Ettevõtluspädevusalaste mobiilsete õppeprogrammide läbiviimine

2016.aasta sügisest alates on koolidel võimalik Tartus Ettevõtluskülas mängulise tegevuse kaudu saada osa ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse õppest. Mängud aitavad õpilastel mõista ettevõtluse olemust, raharinglust ning seostavaliku sektori ja ettevõtluse vahel ning eelkõige seostada mängus teadasaadut päriseluga, st teoreetilist praktilisega. Kõik läbimängitu arutatakse ja analüüsitakse läbi, mis omakorda tagab mängus õpitu jõudmise nooreni.

Selleks, et selline ettevõtlusõppe mänguline metoodika leviks, on Ettevõtlusküla välja töötanud ka mobiilsed õppeprogrammid/mängukomplektid alg- ja põhikoolile ning isegi lasteaiale. Õppeprogrammide soetamisel on võimalik koolidel endal oma keskkonnas mängude abil mängulist ja rollimängul põhinevat ettevõtlusõpet praktilisel moel läbi viia.

Õppeprogramme/mängukomplekte on kolm: "Minu raha" 5-9-aastastele; "Ettevõtlik pere" 7-11-aastastele ja "Ettevõtlik kodanik" 12-15-aastastele.

Alates 2019. aastast on kõigil Lääne-Viru maakonna õppeasutustel võimalik neid mängukomplekte Arenduskeskuselt mängimiseks laenutada ning vastava vanuseastme õpilastega mängida.

Selleks, et tagada koolides ja lasteaedades vajalik õppeprogrammide läbiviimise ja juhendamise kompetents, viiakse Ettevõtluskülas Tartus läbi õppeasutustepoolsetele juhendajatele ka vajaliku terve päeva vältava mängujuhtide koolituse õppeprogrammide ja meetodite omandamiseks. Kuna mänge on kolm, siis viiakse koolitused läbi kolmel eri päeval vastavalt sihtrühmale:

- lasteaiaõpetajate koolitus õppeprogrammi "Minu raha" läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus 04.veebruaril Tartus. Registreerimiseks klõpsa SIIA 

- põhikooli esimese astme õpetajate "Ettevõtlik pere" läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus 07.veebruaril Tartus. Registreerimiseks klõpsa SIIA

- põhikooli teise ja kolmanda astme õpetajatele õppeprogrammi "Ettevõtlik kodanik" läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus 11.veebruaril Tartus. Registreerimiseks klõpsa SIIA.

Pärast koolitusi on koolid võimelised koolitusi ise oma noortega erinevatel vanuseastmetel läbi viima, kaasates selleks vajadusel Arenduskeskust.