Ettevõtluspäev 2017 KAVA

Ettevõtluspäeva kava

Tunnuskirja „Julge alustaja“  andmise statuut

1. Tunnuskirja „Julge alustaja“  on asutatud tunnustamaks alustavaid ettevõtjaid kelle äriregistrisse kandmisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud (3 aastat).

2. Tunnuskirja „Julge alustaja“  antakse ettevõtjale (51 % osanik, juht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 1 aasta.

3. Tunnuskirja „Julge alustaja“  antakse ettevõtjale, kes on aktiivne, toimekas, ja kes on loonud omanäolise toote või teenuse.

4. Tunnuskirja „Julge alustaja“  antakse ettevõtjale, kellel on atraktiivne ja informatiivne koduleht ja/või konto sotsiaalmeedias.

5. Ettepaneku koos põhjendusega Tunnuskirja „Julge alustaja“   andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, maakonna omavalitsused, seltsid, liidud, mittetulundusühingud ning arenduskeskuse konsultandid.  Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitada Lääne -Viru Arenduskeskusele  hiljemalt 23. septembriks 2016. aastal aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil evk@arenduskeskus.ee.

6. Tunnuskirja „Julge alustaja“  andmise otsustab komisjon lähtuvalt  esitatud ettepanekutest.

7. Tunnuskirja „Julge alustaja“   saajad kuulutatakse välja 06.oktoobril 2016 a. toimuval Ettevõtluspäeval ning tunnuskirja „Julge alustaja“ saajad avalikustatakse  SA Lääne-Viru Arenduskeskuse koduleheküljel.