Inspiratsioonikoolitus Rakveres - Kuidas tagada ühingu majanduslik elujõulisus?

KÜSK kutsub vabaühendusi saama inspiratsiooni, praktilisi teadmisi ja hulganisti häid näiteid oma rahaasjade edukamalt juhtimiseks. Koolitus toimub 19. aprillil Rakveres ja on osalejatele tasuta.

Kuidas hinnata ühingu majanduslikku elujõudu? Millal ja miks oma senist rahastusmudelit muuta? Milliseid võimalusi peale projektitoetuste veel kasutama peaks? Kuidas luua kindel ja toimiv süsteem mitmetest tulu allikatest ja milliseid variante üldse kaaluda?

Neile ja paljudele teistele küsimustele anname põhjalikke vastuseid koos vabaühenduste liidu EMSLi juhataja Maris Jõgevaga, kes jagab nii EMSL-i, aga ka teiste organisatsioonide kogemust, millega ta oma töös on kokku puutunud.

Kõikide nende teadmiste jagamine toimub KÜSKi majandusliku elujõulisuse taotlusvooru raames, kuid koolitusel osalemisega ei kaasne kohustust sellest voorust taotlema asuda. Kõik, keda teema huvitab, on oodatud!

Koolitus toimub Rakveres 19. aprillil 2017 kl 10.30-16.30. Täpse päevakavad leiad registreerimislehtedelt.

19.04.2017 – Rakvere (Rakvere targa Maja Kompetentsikeskus, Lai tn 20) Registreerimine

Maksimaalne koolitusel osalejate arv on 30 inimest. Kiire registreerimine tagab ka koolitusest osavõtu. Koolitus on kõigile osalejatele tasuta, kuid ühest organisatsioonist võib osaleda kuni kaks inimest.

Täpsem koolituse kirjeldus
Koolituspäeva teoreetilisem osa annab vajalikud teadmised organisatsiooni rahastusmudeli analüüsimiseks ning analüüsi järelduste põhjal tegevussammude planeerimiseks. Muu hulgas räägitakse, mida erinevate rahastusallikate kasutamine ühe vabaühenduse jaoks tema töös tähendab: nii projektipõhise rahastamise, annetuste, ühisrahastuse, liikmete kaasamise kui tellimustööde toimimiseks on vaja luua vabaühenduse igapäevatöös teatud eeldused, veelgi keerukam võib näida erinevate tuluallikate omavahel kombineerimine. Kulude-tulude harjumuste tavapärastest raamidest välja nihutamine võib näida kas mõeldamatud või liialt keeruline ning seepärast jäävadki tihti võimalused kasutamata. Et hirme vähendada, proovime koolituse teises pooles mõne näite abil organisatsiooni rahastusmudeli muutmise mänguliselt läbi. Nii on kõigil osalejatel võimalik võtta koolituspäeva praktilisemast osast oma organisatsiooni juhtimisse kaasa näiteid ja lahendusi.

Lisainfo: Kleiri Vest, kleiri@kysk.ee, 6560489