Kandidaate ootab tunnustuskonkurss „Lääne-Virumaa aasta noor tegija“

Maakonna tublide noorte tunnustamiseks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit avanud konkursi „Lääne-Virumaa aasta noor tegija“, mille eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises kalendriaasta jooksul.

Oma kandidaate saab esitada järgnevatesse kategooriatesse:

Aasta noor tegija
Tunnustatakse ettevõtlikku ja silmapaistvat noort, kes on oma tegevuste, aja ja oskustega panustanud maakonnas noorsootöö arendamisse ning tegutsenud ühiskonna heaks.

Aasta noorteühendus
Noorteorganisatsioon, osaluskogu, ühendus, grupp või õpilasfirma, mis on positiivselt mõjutanud noorte elusid, arendanud noortes ettevõtlikkust ning panustanud aktiivselt maakonna noorsootöö arengusse.

Aasta noortetegu
Üks konkreetne noorte algatatud ja läbiviidud projekt, mis on kaasanud ja mõjutanud maakonna noori, tõstatanud olulisi teemasid,parandanud noorte heaolu ja vaba aja veetmise võimalusi.

Aasta noorte sõber
Inimene, asutus, ettevõte, omavalitsus, kes on toetanud noorte projekte või algatusi, kaasanud noori otsustusprotsessidesse, loonud noorte vabaaja veetmiseks soodsaid tingimusi, olnud toetav noortealgatuste suhtes, korraldanud noortele suunatud harivaid ja silmaringi laiendavaid üritusi ja tegevusi.

Kandidaate saad esitada SIIN

Täpsemad konkursi tingimused on ära toodud konkursi statuudis, mille saad alla laadida siin.