Kohaliku omaalgatuse programmi INFOPÄEV

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotluste vastuvõtu Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooruks. Taotluste esitamise tähtajaks on 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
· kogukonna areng;
· elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele kas e-posti, käsiposti või tavaposti teel. Tavapostiga saatmisel ei tohi postitempel olla hilisem kui taotlemise tähtpäev.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
• mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
• sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-sygisvoor.

Lääne-Virumaal toimub programmi infopäev esmaspäeval, 14. septembril Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis (II korrus), algusega kell 13.00 ja kestab 3-4 tundi. Infopäev toimub koostoos Lääne-Viru Arenduskeskusega.

Teemad:
· Ülevaade Kohaliku omaalgatuse programmist – Mari Knjazev
· Projekti kirjutamisest üldiselt – Katrin Põllu

Registreerimine ja lisainfo: Mari Knjazev 325 8013, mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee

KOP materjalid on kättesaadavad: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud