Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 2. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
- kogukonna areng;
- elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks 2017 kl 16.30 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 02. oktoober kl 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele, kas e-posti teel info at laane-viru dot maavalitsus dot ee, käsipostiga aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 29 või tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui 02.10.2017.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
- mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
- sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.

Tehniline lisainfo:
Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652;
tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.