Koolide visiidid ettevõtetesse

PATEE-kava raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik oma õpilasi viia tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga nii meie maakonnas kui mujal.

Ekskursioonid võimaldavad noortel tutvuda ettevõtete igapäevaeluga ning reaalse tööturu olukorraga. 

Koolidel tuleb ühendust võtta SA Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (nep@arenduskeskus.ee, tel: 5881 1639) ja teatada oma huvist, leida huvipakkuvad ettevõtted, selgitada välja ekskursiooniks vajalik transpordikulu. Ekskursiooni läbi viies tuleb jälgida teavitusnõudeid ning esitada Arenduskeskusele ekskursiooni kohta aruanne.

Lisainfo: Noorte ettevõtlikkuse programmi juht: nep@arenduskeskus.ee, 5881 1639

 

Pilte toimunud ekskursiooonidest:

Roela kooli õpilased O.G.Elektra külastusel

Sõmeru kooli õpilased Päts OÜ külastusel

Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Art Café külastusel

Rakvere Põhikooli õpilased Balsnack International Holding AS külastusel