Koolitus "Projekt, kui võimalus" 27.02.2014

SA Lääne- Viru Arenduskeskus korraldab maakonna vabaühendustele suunatud koolituse "Projekt,kui võimalus". Koolitus toimub 27.02.2014 kell 10.00 - 16.30 Aqva Hotell-Spa Konverentsikeskuses ( ruum "Markus", Rakvere, Parkali 4). Koolitaja: Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.


Koolituse sisukirjeldus


Kuigi elujõuline vabaühendus ei tegutse projektipõhiselt, ei tähenda see, et vabaühendused ei peaks aeg-ajalt ka projektidele mõtlema. Me ei saa sellest üle ega ümber, et projektidel on vabaühenduste tegevuskavades oma roll nagu ka projektirahastusel vabaühenduste eelarvetes oma osa.


Koolitusel räägime sellest, millist osa tegevusest “projektiks” lugeda ning milliseid töövahendeid ja meetodeid asjakohase, teostatava ja mõjusa projekti planeerimiseks kasutada.
Jagame näpunäiteid projektitaotluse koostamiseks ja ka selleks, kuidas ühitada üksikuid projekte organisatsiooni tegevuskava ja eelarvega. Lisaks räägime projekti elluviimisel tekkida võivatest takistustest ja nendega toimetulekust, tulemuste ja mõju hindamisest.


Täpsem ülesehitus:


Sissejuhatus:
Mis on projekt? Mis eristab projekti igapäevategevustest?


I Hea projekti planeerimine


Mida ma teha tahan? Missioon ja tegevusplaan.
Mida mul projektiks vaja on ja kuidas seda leida?
- selge ja mõjus tegevusplaan
- inimesed – sh projektimeeskond, vabatahtlikud
- võrgustikud – koostöö (sh. mida tähendab partnerlus projektis, partnerite ootusted)
- vahendid – kuidas kõige paremini kasutada ära seda, mis on olemas
- raha – projektitegevuste eelarvestamine. Vajalikud kulud ja mittevajalikud kulud.
Hea projekti tunnused: mõju, koostöö, tulemused, avalikkus
Seosed erinevate projektiosade vahel .


II Projekti mõjus elluviimine


! Projekt ja laiem tegevusplaan: ressurrside arvestamine (sh tööjõukulud, muud püsikulud),
tegevuskava jagamine, meeskonnatöö projektis.
! Erinevate projektide omavahel seostamine – lubatu ja lubamatu
! Miks projektid vahel ebaõnnestuvad? Kuidas sellest hoiduda ja probleemidega tegeleda?
! Suhted rahastajaga. Miks rahastaja üht või teist nõuab? Kuidas rahastaja ootustele vastata?
! Projekti tulemuste ja mõju hindamine.
! Aruandlus – kellele ja kuidas? Aruandluse sidumine oma tegevuse hindamisega

 

Koolitust kaasrahastab Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond