Lääne- Virumaa vabaühenduste konverents 2013 keskendus koostööle

Lääne- Virumaa vabaühenduste konverents 2013 keskendus koostööle. Ettekanded käsitlesid nii koostööd kolmanda sektori organisatsioonide vahel kui ka koostööd ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega.

Konveretsi avasid Lääne- Viru Maavanem Einar Vallbaum, Lääne- Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi ja SA Lääne- Viru Arenduskeskus juhataja Tea Treufeldt.

Esimene ettekanne Margit Paakspuu poolt keskendus  Europaassi olemusele ja selle tähtsusele.

Margit Paakspuu ettekanne Europassi dokumendid -  kellele,milleks,kuidas ?

Ööjooksu pikaaajalise korraldaja Marko Tormi ettekanne oli suunatud sektorite koostööle Eesti Ööjooksu näitel.

Olulise teemana käsitleti teemat " Kuidas saada edukaks ja mis üldse on edu?":

.Hirm muutuste ees ja valmidus ujuda vastuvoolu
-Elumuutvad otsused
-Finantsraskused ja võimekus investeerida oma vara
-Sihikindlus, eesmärkide seadmine ja nende etapiline täitmine
-Võimalikult paljude valdkondade tundmine (turundus, asjaajamine, projektikirjutamine, -võistlusspetsiifiline info)
-Kaaslaste motiveerimine, enda motiveerimine
-Valmidus näida rumal, ülbe jne.
-Tahe õppida ise ja teistelt – investeeri arendusse
-Julgus küsida targematelt
-Mitte häbeneda mõelda suurelt
-Valmidus seatud suuna muutmiseks ehk paindlikkus
-Valmidus loobumiseks ja uuteks väljakutseteks kui silm enam ei sära

Elevust saalis tekitas ka slaid - " Liigne „edu“ ja selle ohud":

Kuni oled väike ei ole kellelgi su vastu midagi
Neil läheb niigi hästi…
a)Vaadake kui palju rahvast…
b)Mis kulud neil ikka olla saavad…
Avalikkuse ootus kasvab – pinge ja surve õnnestuda suureneb
a)Nõuded karmistuvad abilistele – vabatahtlikkusest ei pruugi enam piisata
b)Endal otsustuskoht…mille arvelt ja kui kaua
Aeg-ajalt on mõistlik algsel juhil taanduda ja lasta uutel eestvedajatel pragmaatikat rakendada (emotsionaalne seos väiksem)


Marko Torm ettekanne "Sektorite koostöö" täismahus

Mikko Virkala ettekanne" MTÜ-de kaasamine päästeala ennetustöösse"  keskendus kolmanda sektori koostööle.

Kui vabaühendused tihti kurdavada omatulu teenimise võimaluste vähesuse üle, siis Mikko Virkala ettekanne keskendus  omatulu teenimise võimalustele koostöös Päästeametiga.

Mikko Virkala ettekanne "MTÜ-de kaasamine päästeala ennetustöösse".

Konverentsi viimaseks ettekandeks oli Epp Adleri ettekanne "Aktiivsed ja isesesivad noored. Milleks neile veel täiskavanuid vaja?".

Ettekanne keskendus tööle laste ja noortega ja selles vallas kõige sageadmini esinevatele vigadele.

Epp Adleri ettekanne "Aktiivsed ja iseseisvad noored. Milleks neile veel täiskasvanuid vaja?"

 


 

Pildigalerii