Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tasuta koolitused 2016/2017 õppeaastal

Lääne - Viru Rakenduskõrgkool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi tööalaseid täienduskoolitusi, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Tasuta koolitustele on oodatud eelkõige täiskasvanud, kellel puudub erialane haridust või keskharidus ning samuti aegunud oskustega tööealine elanikkonnale vanuses 50+, et uuendada ja täiendada oma teadmisi ja oskusi. Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad isikud.

Koolitused on osalejale TASUTA.

Koolitused toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses Rakveres Rohuaia 12.

Info ja registreerimine: http://www.lvrkk.ee/taienduskoolitus/koolitused/ ja telefonil 5347 8449 või 322 3566.

KOOLITUSKAVA