Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tasuta koolitused 2017 aastal

Lääne - Viru Rakenduskõrgkool viib  Haridus- jaTeadusministeeriumi tellimusel läbi tööalaseid täienduskoolitusi, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Tasuta koolitustele on oodatud eelkõige täiskasvanud, kellel puudub erialane haridust või keskharidus ning samuti aegunud oskustega tööealine elanikkonnale vanuses 50+, et  uuendada ja täiendada oma teadmisi ja oskusi.

Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad isikud.

Koolitused on osalejale TASUTA

Koolitused toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses Rakveres Rohuaia 12. 

LVRKK KURSUSTE INFO, kevad 2017