Lääne-Viru puidusektori analüüs 2016

Lääne-Virumaa puidutöötlemise ja puittoodete tootmise võtmesektori koostöövõrgustiku loomise taustauuringuga saab tutvuda siin: uuring 2016