Laekvere vald

Laekvere vald panustab huvitegevuse kättesaadavuse suurendamisse läbi sportlike huvitegevusvõimaluste laiendamise. Selleks luuakse valla noortele kaks uut huviringi võimalust:

1) Pannakse alus ujumistreeningutele, mis on suunatud 10 - 20-aastastele noortele, et kinnistada riikliku ujumise algõpetuse käigus omandatud oskusi ning neid edasi arendada. Läbi regulaarse huvitegevuse suureneb noorte vastutustunne ja osalemisharjumus, et tulevikus soovi korral jätkata samas huviringis või tegeleda mõne muu huvitegevusega. Ujumistreeringud toimuvad kord nädalas alates oktoobrist 2017.

2) Pannakse alus laskmis- ja ohtusringile, mis on suunatud 15-26-aastastele noortele, et kujundada noorte eneseteadlikust ja vastutustunnet ning ka füüsilisi võimeid. Aktiivse ühistegevuse raames tõuseb noorte kuuluvustunne, mis loob eeldused kohaliku noorteorganisatsiooni arenemiseks. Ringitegevusena viiakse läbi 20 tndi esmaabi- ja 20 tundi ohutuskoolitust nign 10 tundi laskmisõppuseid ja 300 tundi laskmist. Ringitegevus viiakse läbi 2 x nädalas alates oktoobrist 2017.