Maarja Mööbel OÜ

Aadress: Tamsalu mnt 9, Väike-Maarja http://www.maarjamoobel.ee
Projekt: Maarja Mööbel OÜ tootmise laiendamine. Alustava ettevõtja starditoetus veebruar 2007

2006.a tekkis minul ja Kalev Klauks´il mõte asutada firma. Mõlemad olime käsikäes töötanud mööbli valdkaonnas FIE-dena ja saavutanud teatud taseme, mis aga meid enam täielikult ei rahuldanud. Samuti on FIE-dele kehtestatud natukene ebaõiglane maksustamine võrreldes osaühingu või aktsiaseltsiga.
See oli veel periood, kus turul nõudlus toodete järele näitas kasvu ja meie tootmisbaas ei võimaldanud enam täiendavat kasvu. Kindlasti oli vaja juurde muretseda uusi tööpinke, et tõsta oma tootlikust ja sellest tulenevalt ka konkurentsivõimet. Eelkõige nägime vajadust mitmespindlilise puurmasina ja kandimasina ostuks. Väga raske on konkureerida tootjatega, kes kasutavad kas täis- või poolautomaatseid pinke ja meie tööst moodustas käsitööriistadega tehtav ca 60-70% töömahust.
Kuna omavahendeid nii suurteks väljaminekuteks nappis, uurisime võimalusi EAS-i toetuste programmist. Leidsime sealt toetuse alustavatele ettevõtetele, mis oli meile sobivas suurusjärgus muretsemaks vajalikud tööpingid ega nõudnud meilt ka liiga suurte täiendavate finantskohustuste võtmist. Tegelikult me uskusime, et see on veel viimane võimalus sellises mahus investeeringute tegemiseks, sest turu mahud ei kasva kunagi lõputult ja kiirele kasvule järgneb alati langus. See oli ka üks põhjuseid, mis sundis meid kiirelt tegutsema.
Alustades projekti kirjutamisega tundus asi suhteliselt lihtne ja kiirelt teostatav. Kõigepealt registreerisime firma ja juba registreerimise protsessi ajal alustasime ka rahataotluse vormistamisega. Samas tuleb siiski arvestada, et korraliku analüüsi ja äriplaani koostamine on suhteliselt töömahukas ja aeganõudev tegevus. Me ei kavatsenud esitada ka nn. pooltoorest projekti ja tahtsime toetust saada maksimaalses võimalikus summas, mis sel momendil oli 150 000 EEK. Õnneks saime projekti koostamisel igakülgset abi EAS-i konsultantidelt. Küsimustele vastati meelsasti ja kiiresti.
Paralleelselt projekti kirjutamisega tuli tegeleda ka tootmise organiseerimisega ja seal tekkinud situatsioon nõudis kiiret sekkumist – tellimuste täitmise tähtajad olid jõudnud juba 60-90 päevani. Sellega seoses otsustasime kiirelt kasutada omavahendeid ja muretseda teise suurema formaatsae. See omakorda tekitas probleemi omaosaluse katmisel. Pöördusime oma panga poole ja saime sealt kinnituse laenu saamiseks, millega katta vajalik omaosalus. See kulges nii ladusalt ainult seetõttu, et olime juba projekti käigus koostanud korraliku analüüsi turusituatsioonist ja äriplaani.
Idee tekkimisest kuni projekti lõpliku realiseerumiseni kulus tegelikult 9 kuud, aga kuna tegime seda paralleelselt oma põhitegevusega ja 3 kuud sellest moodustas pinkide tellimisaeg, oleme tulemusega rahul. Kindlasti oleksime saanud kiirema tulemuse ostes projekti sisse, aga samas ei oleks meil sellisel juhul ka teadmisi, mis me projekti koostamise käigus saime. See aitas meil tunduvalt paremini positsioneerida meie ettevõtet teiste omasuguste hulgas ja andis võimaluse analüüsida meie tugevusi ja nõrkusi. Ainuüksi äriplaani koostamisel tuli kokku puutuda küsimustega, millele me seni polnud tähelepanu pööranud ja mis on meile abiks olnud praeguses keerulises turusituatsioonis. Me oleme suutnud hoiduda liig optimistlikest arenguplaanidest ja see on aidanud hoiduda ka liigsete finantskohustuste tekkimisest.
Tänu uutele tööpinkidele suutsime vähendada töömahukate käsitsioperatsioonide arvu märgatavalt ja tõsta tootmise efektiivsust. Näiteks käsitsi spoonkandi paigaldamise asemel kasutades kandimasinat kulub ühe kapiukse kantimiseks aega ca 2 min endise 30 asemel. Samuti saame tänu puurpingile kasutada rohkem erinevaid tüüpi fiksaatoreid, mis võimaldavad koostada objektil suuremaid kappe, vähendades märgatavalt kulutusi transpordile ja paigaldusele. Samuti aitas see meil kasutada uusi ja paremaid materjale melamiinplaatide kantimisel, mis kajastub toodangu kvaliteedi tõusus.
Õigeaegne pingipargi uuendamine võimaldas tõsta käibe mahtu ja investeerida saadud kasum eelkõige kvaliteetsetesse käsitöövahenditesse, mis annab momendil meile võimaluse teostada erinevaid mööbli paigaldusega seotud töid nii laevades, hotellides, eramutes, kortermajades jne. Seoses muutunud turusituatsiooniga oleme ka üle vaadanud oma äriplaani ja sisse viinud muudatusi. Tegevusvaldkonnad on meil siiski samaks jäänud, aga nende osad kogu tootmismahust on muutunud. Tootmismahtude kukkumise oleme suutnud katta piiri taga tehtavate teenuste osa kasvatamisega. Ilma saadud täiendava arengutoetuseta ei oleks meid sellisel kujul kindlasti olemas.
Lõpetuseks võin öelda, et tehtud töö on ennast õigustanud ja saadud tulemus on loonud aluse ettevõtte edasiseks arenguks. Kindlasti soovitan kõigil alustavatel ettevõtjatel investeerimistoetuse projektide kirjutamisel ise võimalikult palju asjaga tegeleda – saadud kogemus on hindamatu! Kui tekivad mingid tõrked on ju alati võimalik küsida nõu oma ala asjatundjatelt, aga lastes neil kogu töö ära teha ei õpi te sellises mahus nagu loodate. Meie kogemus koostööst EASiga oli positiivne ja vajaduse ning võimaluste tekkimisel kavatseme edaspidigi kasutada oma firma kiiremaks arenguks vajalike vahendite kaasamiseks projektipõhiseid toetusi.

Meelis Metsallik
Maarja Mööbel OÜ
tegevdirektor