Alustavate ettevõtjate mentorklubi alustab

Lääne-Virumaa alustavate ettevõtjate mentorklubi alustab oma tegevust mais 2016 ning kokku on kavas korraldada 5 klubiõhtut.

Mentorklubi eesmärgiks on:

-       omandada uusi teadmisi ja saada väärtuslikke kogemusi

-       suhelda kogenud ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega

-       laiendada ning arendada suhtevõrgustikku

-       saada kogu projekti vältel mentoritelt häid nõuandeid

Klubisse kuulub 12 mentiid ja 6 mentorit. Mentiideks on Lääne-Virumaa alustavad ettevõtjad (1-3 aastat) ning mentoriteks on Lääne- Virumaa kogemustega ettevõtjad erinevatest tegevusvaldkondadest, kes panustavad oma ettevõtlusteadmiste ja praktiliste kogemustega. Kõigi klubikohtumiste raames toimuvad teemakoolitused, rühmatööd ja mõttevahetused. Klubiüritused algavad kell 13.00 ja kestavad 18.00-ni, sisaldades koolitust, arutelublokki ja kohvipause.

Klubiüritused on kõigile osalejatele TASUTA.

Eelregistreerimine toimub meiliaadressile: evk at arenduskeskus dot ee

Mentorklubi tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.