Messikoolitus

 7.märtsil toimuva messikoolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja tööriistad, kuidas saada messil osalemisest maksimaalne kasu.


Sihtrühmaks on Lääne-Virumaa puidu-, toidu- ja metallitöötlemise väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Koht: Art Hotelli Roheline saal (asub hotelli hoones) Lai 18, Rakvere
Aeg: 10:00 – 17:00


Koolitusel osalemise maksumus maakonna ettevõtetele 15 EUR/osaleja.
Koolituse rahaline väärtus 240 EUR/osaleja.

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine SIIN
Registreerimise tähtaeg on 01.märts.

Koolituspäeva teemad:
• Messi eeltöö -
Miks messile? Kuidas saada messist maksimaalne kasu? Mess kui investeering ja kuidas tagada selle tasuvus?
Eesmärkide seadmine.
Kontaktid – kuidas saada?
Tagasiside kogumine – kuidas saada?
Turu-uuringu läbiviimine – kuidas teha?
Usalduse tõstmine – kuidas teha?
Meediakära – kuidas teha?
Ideede ja kontseptsioonide, prototüüpide testimine – kuidas teha?
Ideede kogumine – kuidas teha?
Ettevalmistus messiks: Millega eristute, konkurentsieelised, strateegia, kliendid. Keda messil ootate?
• Turundus –
SÕNUM sihtturule. Kuidas seda sõnumit edastada. Müügiargumendid. Nn. wow-efektiga faktid. Kanalid info edastamiseks.
Kliendisuhted. Kuidas tagada maksimaalselt väärtuslike kliendikontakte messilt? Erinevad kliendigrupid ja taktika igaühega. Külastajate kutsumine ja kohtumiste korraldamine messil
Turundusmaterjalide tootmine. Materjalid messil (kohapeal vaatamiseks, kaasa andmiseks jne)
Kuidas usaldust ehitada? Referentsid, eelnev meediakajastus, jne. Maine, mulje ja kuidas seda saavutada?
Töö pressiga, pressiteade, press-kit, jms.
• Töö messiboksis –
Messiboksis osalemine. Töökorraldus boksis.
Käitumisnormid ja reeglid stendis. Kuidas peaks käituma. Kuidas ei tohiks käituda
Suhtlemine klientidega (klientidega kontakteerumine, „jäämurdjad“, kuidas alustada). Suhtlemine ajakirjandusega
Kliendi soovide ja vajaduste väljaselgitamine. Kuidas teha turu-uuringut ja koguda tagasisidet?
Toote/teenuse esitlemine
Kliendikontakti registreerimine
Töö väljaspool messiboksi (õhtusöögid, vastuvõtud, seminarid, jne.)
Läbirääkimised ja sellega seonduvad nüansid
Messi järeltöö –
Messitulemuste analüüs, võrdlemine esmaste eesmärkidega ja kokkuvõte
Edasiste sammude planeerimine, vastutusvaldkondade ja tööülesannete jagamine. Ajakava.
Töö klientidega pärast messi. Järjepidevus. 

 

      Koolitaja Jakob Saks. 

Jakob on ettevõtja ja eksportöör, üle 18 aasta seotud rahvusvaheliste läbirääkimistega. Ta on aidanud Taani ettevõtetel pidada koostööläbirääkimisi Eestis, töötades Taani Saatkonnas majandusnõunikuna; konsulteerinud Taani ettevõtete sisenemist lähiturgudele Taanis sealse Kesk- ja Väikeettevõtete Assotsiatsiooni juures töötades. Peale magistrikraadi omandamist Copenhagen Business School’is suundus ta ennast täiendama Venetsueelasse. Hiljem istus Jakob innovaatilise Eesti väiketootja NeoQi eest läbirääkimiste laua taga nii Araabia maades, Aasias kui ka Ladina-Ameerikas. Tema viieaastasesse Hispaanias töötamise perioodi mahtus nii DRV-Phytolab Group’i ekspordi juhtimine ligi 80-sse riiki maailmas, kus rahvusvahelised läbirääkimised olid tema jaoks igapäevane tegevus, kui ka Eesti ettevõtete eest seismine Hispaania turul. Alates 2005 suundus ta ettevõtlusesse, käivitades tänaseni ettevõtteid. Peale Neikid Resto ja Foody Alleni on maailmaturule viidud innovaatilisi off-road motospordi tooteid eksportiv Rabaconda, ning hetkel on ta käivitamas digitaalset turuplatsi Dentilink, mis on mõeldud proteesimistöödele hambaravis.

 

 NB! Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt programmi korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega abiks (VTA). Kõik programmis osalejad annavad registreerumisega oma nõusoleku VTA arvestamiseks. Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.

Kontrolli ettevõtte VTA jääki https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.