Haridusprogramm "ETTEVÕTLIK KOOL“

 

Peame oluliseks noorte ettevõtliku hoiaku kujundamist meie maakonnas. Seetõttu toetame koole ja lasteaedu sellega, et aitame neil haridusprogrammi  „Ettevõtlik kool“ oma õppeasutuses tööle panna. Liitusime „Ettevõtliku kooli“ võrgustikuga 2013. aastal ning selle aja jooksul on mitmed Lääne-Virumaa koolid ja lasteaiad saanud programmiga tutvuda ning koolitustel osaleda.

Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel elluviidava programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames e. ettevõtlusprogramm "Edu&Tegu". See tähendab, et „Ettevõtlik kool“ võrgustikku kuuluvate koolide arvu suurendatakse kõigis maakondades.

Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“, edulugude ja uudistega saab lähemalt tutvuda www.evkool.ee või „Ettevõtliku kooli“ Facebook´i fännilehel.

Lääne-Viru Arenduskeskus levitab maakonna koolide hulgas programmialast teavet, koordineerib koolituste korraldamist ning liitumist võrgustikuga. Kui soovite teada, millised on teie kooli võimalused võrgustikuga liitumiseks või tunnete programmi vastu üldisemat huvi, siis võtke ühendust Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (nep@arenduskeskus.ee) või 5881 1639.

2018. aastaks on Lääne-Virumaal ettevõtlike koolide võrgustikuga liitunud järgmised õppeasutused:

Rakvere Põhikool

Rakvere Gümnaasium

Uhtna Põhikool

Haljala Gümnaasium

Tamsalu Gümnaasium

Vajangu Põhikool

Kunda Ühisgümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke kool

Põlula kool

Vasta kool

Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna lasteaiad (lasteaedade koolitusi rahastatakse PATEE programmi noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi toel. Loe rohkem siit):

Rakvere Rohuaia lasteaed

Veltsi lasteaed

Tapa Lasteaed Pisipõnn

Vasta lasteaed

Aseri lasteaed

Kunda lasteaed kool 

Rakvere Lasteaed Triin

 
18. oktoobril 2018 toimunud Haridusfestivalil Paides anti kätte ka Ettevõtliku kooli kvaliteedimärgid neile koolidele, kes on saavutanud haridusprogrammi baas-, hõbe- või kuldtaseme.
 
Lääne-Virumaa haridusasutustest saavutasid Ettevõtliku kooli baastaseme:
 
Rakvere Gümnaasium
Haljala kool
Tamsalu Gümnaasium
Väike-Maarja Gümnaasium
Rakke kool
Rakvere Rohuaia lasteaed
Tapa Pisipõnni lasteaed