MTÜ Ettevõtlusküla külastused

2019. aastal on taas koolidel võimalus saada maakondlikust noorteprogrammist toetust, et rahastada ettevõtlusõppealaseid rollimänge Ettevõtluskülas Tartus. Noorte ettevõtlikkusprogramm kompenseerib Ettevõtlusküla rollimängu osaliselt, ülejäänu osas tuleb õppemängust huvitatud klassil/koolil tegutseda ettevõtlikult ning leida vajaminevad rahalised vahendid kasutades selleks mõnda ettevõtlikku viisi (laat, tuluõhtu vms).

Ettevõtlusküla rollimängu maksumus on 375 EUR, millest noorte ettevõtlikkuse programm tasub 200 EUR. Sõitval klassil endal  tuleb hankida ülejäänud rahastus.

Ettevõtlusküla külastuseks rahalise toetuse taotlemiseks tuleb täita avaldus .

Rahalised vahendid toetuse saamiseks on 2019.aastaks lõppenud. 2019. aastal külastavad Ettevõtlusküla Tartus Rakvere Gümnaasiumi, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Simuna kooli ettevõtlikud õpilased.