Noorte ettevõtlikkus suurendamise programmi 2018.aasta tegevused

 

- Haridusprogrammi Ettevõtlik kool koolitused lasteaedadele. 

2018.aastal jätkatakse maakonna lasteaedade liitmist haridusprogrammiga Ettevõtlik kool. Käesoleval aastal on programmiga võimalik liituda vähemalt kahel maakonna lasteaial. Lasteaedades viiakse läbi baas-, rakendus- ja standardkoolitus ning lasteaiad võtavad eesmärgiks Ettevõtliku kooli ideid ja praktikaid oma töös rakendada. Lasteaiad viivad ühe rakendamisele järgneva õppeaasta lõpus läbi enesehindamise Ettevõtliku kooli standardit järgides. Ettevõtliku kooli kohta on võimalik rohkem lugeda siit või siit.

- Noorte ettevõtlikkusteadlikkust toetavad väikeprojektid ja üritused

Noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmiseks viiakse maakonnas koostöös partneritega läbi erinevaid ettevõtlus- ja ettevõtlikkusalaseid sündmusi ja väikeprojekte. Tegemist on peamiselt juba traditsiooniks saanud ettevõtluspädevusi kasvatavate üritustega: Ideede laat, Inspiratsioonilabor, Ärimudeli koolitus maakonna 11.klassidele, It- ja nutifestival CADrina, MTÜ Ettevõtlusküla külastused Tartus

- Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Maakondlik arenduskeskus pakub programmi Edu &Tegu toel Ettevõtliku kooli programmiga liitunud koolidele ja lasteaedadele lisatuge võimaldades võrgustikku kuuluvatel haridusasutustel saada erinevaid ettevõtlikku õpetat toetavaid koolitusi, osaleda valdkondlikel seminaridel ja õppida üksteise kogemustest ja pakkuda ka üksteisele tuge. Sellisel moel tagatakse Ettevõtliku kooli programmi jätkusuutlikkus maakonnas. 2018. aastal on kavas korraldada maakonna ettevõtlikele koolidele kaks koolitust, üks seminar ja väljasõidud lasteaedade ja koolide õpetajatele teiste maakondade ettevõtlikkesse ja juba standardi saavutanud koolidesse.

- Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja võrgustiku arendamine

Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustikutöö eesmärgiks on toetada maakonna õpilasfirmasid nende töös ning tõsta maakonnas teadlikkus õpilasfirmade metoodika kui ühe ettevõtlusõppe vormi osas. Õpilasfirmade liikmetele viiakse läbi valdkondlikke seminare/koolitusi ning detsembris korraldatakse õpilasfirmadele maakondlik laat.

- Õppevisiitide toetamine ettevõtetesse

2018.aastal jätkatakse õppevisiitide toetamisega ettevõtetesse. Eesmärgiks on luua realistlik pilt tööturu olukorrast maakonnas ja lähendada õpitu ja praktiline omavahel. Õppevisiite korraldavad koolid ise, bussitransport kompenseeritakse noorte ettevõtlikkuse programmi toel.

- Ettevõtlusaktiivsust tõstvate ja majandusõpet toetavate lauamängude vahendamine koolidele

Noorte ettevõtlikkuse programmi toel soetatud ettevõtlus- ja majandusmängude laenutuse elavdamiseks viiakse 2018.aastal läbi koolitused "Kompetentside seljakoti" ja "Cashflow" mängude osas nii õpetajatele, noortekeskuste töötajatele ja kui ka õpilastele. Mänge on koolidel võimalik laenutada õpitu kinnistamiseks ja tundide elavdamiseks.

- Tehnoloogiavaldkonna arendamine

Noorte ettevõtlikkuse programm toetab maakonnas tehnoloogiaalase huvikooli väljaarendamist huviringide juhendajate pädevuste tõstmise läbi. Toimuvad pädevuskoolitused lasteaia huviringide läbiviijatele, et valmistada ette juhendajaid ringide läbiviimiseks lasteaedades ja ka II astmes (1.-3.klass). Korraldatakse teema/infopäevi, et teadvustada ja pöörata tähelepanu tehnoloogia- ja inseneeriavadlkonna olulisusele ja integreeritusele haridusvaldkonnaga. Samuti viiakse aineõpetajatele läbi koolitusprogramm, mille tulemusena on õpetajad võimelised lõimima oma tundidesse robootikaülseandeid vastavalt läbitavatele teemadele. Luuakse praktilised õpiülesanded ja õpilood, mis on seotud konkreetsete ainekavadega.

 

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2018.aasta tegevuste eelarve on 57 632,95 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639