Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2019. aasta tegevused

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2019. aasta tegevused on suunatud kolme peamise väljundi saavutamisele:

  • Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtlusteadlikkuse kasv
  • Ettevõtliku õppe rakendamise aktiivsuse kasv õppeasutustes
  • Õpilasfirmade metoodika leviku kasv maakonna koolides

Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtlusteadlikkuse kasv

- Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste tõstmisele suunatud sündmused noortele. Korraldatakse või toetatakse maakonnas juba traditsioonideks kujunenud sündmusi või väikeprojekte, mis on suunatud noorte ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuste tõstmisele (Inspiratsioonilabor 2019; Õpime koos 2019!; Ärimudeli koolitus; MTÜ Ettevõtlusküla külastuste ja CADrina toetamine)

- Õppevisiidid ettevõtetesseKoolidel on võimalik saada toetust visiitide korraldamiseks maakonna ettevõtetesse, et tutvuda kohaliku töö- ja ettevõtlusvõimalustega ning siduda teooriat s.o. koolis õpitut ja praktikat.

- Ettevõtlusõppealaste lauamängude vahendamine koolidele. Arenduskeskus laenutab koolidele ettevõtlusõpet elavdavaid lauamänge - loe mängude kohta rohkem SIIT. 2019. aastal viiakse õpetajatele ja õpilastele läbi praktilisi lauamängu seminare (nt Cashflow), et tõsta huvi lauamängude vastu ja nende laenutusaktiivsust.

 

Ettevõtliku õppe rakendamise aktiivsuse kasv õppeasutustes


- Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine. Haridusprogrammiga Ettevõtlik kool/lasteaed on maakonnas 2019.aastaks liitunud 12 kooli ja 7 lasteaeda (loe rohkem SIIT). Selleks, et koolide ja lasteaedade tööd ettevõtliku õppe rakendamisel oma igapäevatöösse toetada, korraldatakse 2019. aastal maakondliku võrgustiku koolidele koolitusi, praktilisi seminare, õppevisiite jne. Võrgustikutöö aitab tagada Ettevõtliku kooli programmi jätkusuutlikkust maakonnas.

- Haridusprogrammi Ettevõtlik lasteaed koolitused lasteaedadele. 2019. aastal liidetakse haridusprogrammiga Ettevõtlik lasteaed Rakvere lasteaed Triin, kus viiakse läbi baas-, rakendus- ja standardkoolitus. Lasteaed võtab eesmärgiks Ettevõtliku kooli ideid ja praktikaid oma töös rakendada. Rakendamisele järgneva õppeaasta lõpus viib lasteaed läbi enesehindamise Ettevõtliku kooli standardit järgides. Ettevõtliku kooli kohta on võimalik rohkem lugeda SIIT või SIIT.

- Ettevõtluspädevusalaste õppeprogrammide läbiviimine. Arenduskeskus soetab 2019. aastal MTÜ Ettevõtlusküla poolt välja töötatud mobiilsed ettevõtluspädevusalased õppeprogrammid „Minu raha“ (5-9-aastastele), „Ettevõtlik pere“ 7-11-aastastele ja „Ettevõtlik kodanik“ 12-15-aastastele. Programmid võimaldavad koolidel ja lasteaedadel ettevõtluse vastu laste ja noorte hulgas huvi tõsta, elavdada ettevõtlusõpet ja toetada õppekavas ettenähtud üldpädevuste saavutamist. Programmide soetamisega kaasnevad ka praktilised mängukoolitused Tartus, Ettevõtluskülas maakonna koolide ja lasteaedade õpetajatele. Programmide laenutamine on koolidele ja lasteaedadele tasuta.

 

Õpilasfirmade metoodika leviku kasv maakonna koolides


- Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine. Õpilasfirmade metoodika leviku laiendamiseks ja õpilasfirmade tekke jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkatakse 2019.aastal õpilasfirmadele suunatud maakondliku koolitusprogrammi läbiviimisega. Õpilasfirmade liikmetel on võimalik saada oma tegutsemisaasta jooksul vajalikke valdkondlikke koolitusi ja seminare. Detsembris korraldatakse müügikogemust pakkuv maakondlik õpilasfirmade laat.

 

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2019.aasta tegevuste eelarve on 70 096,95 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639