Nõustamisteenus

• ettevõtlusega alustamise nõustamine (sh. rahastusvõimalused, firma asutamine, asutamisdokumendid,   lepingud jne)
• tegutsevate ettevõtete nõustamine (sh. projektide kaasrahastamine, lepingud, partnerite leidmine, personali küsimused, suhted omavalitsusega jne)
• koostööpartnerite leidmine
• nõustamine EL tõukefondide programmidest toetuste taotlemisel
• äriplaanide koostamise nõustamine
• äriidee analüüs
• finantsprognooside koostamise nõustamine
• turundusplaani koostamise nõustamine
• arengunõustamine