PATEE 2015-2016 tegevused ettevõtluse valdkonnas

Programmi tegevuste ülevaade 2016 aasta kohta, mis suunatud Lääne-Virumaal tegutsevate puidusektori ettevõtetele:

• programmi kävitamisse kaasati ekspert, mille tulemusena koostati Lääne-Virumaa puidutöötlemise ja puittoodete tootmise sektori koostöövõrgustiku loomise taustauuring;

• puidusektori ettevõtete kaardistamine ja valik programmi, ettevõtete vajduste ja võimaluste kaardistamine, andmeanalüüs ning õppe- ja tegevuskavade väljatöötamine;

• 2016 a. jooksul viidi läbi 4 infopäeva ja ümarlauda sihtgrupile, kus tutvustati osalejatele programmi, küsiti arvamust koolitusvajaduste kohta, arutati võimalikke ühistegevusi ning pandi ühtlasi alus ettevõtete võrgustiku loomisele;

• toimus 4 koolituspäeva perioodil august 2016 kuni detsember 2016 alljärgnevatel teemadel:

1. "Kuidas kahekordistada käivet puidusektoris?" / Kalev Kaarna - mööblitootmise ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER juhataja.

2.  "Saksamaa turu vallutamine - teooria ja praktika" / Maarja Sinilaid - SinilaidGroup GmbH koolitaja ja koostööpartner, kes aitab Balti riikide ettevõtjaid Saksa turule oma teadmisete ja kogemuste kaudu. Aitab osaleda messidel.

3.  "Turunduse planeerimine ja kliendisuhete juhtimine" / Andres Kuusik - Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ja koolitaja.

4.  "Tulemuslik suhtlemine tööl" / Ene Velström - suhtlemistreener ja superviisor ning Mihkel Velström - psühholoog, andragoog OÜst Metsatark  

• osaleti kahel arengureisil Saksamaale ja Prantsusmaale:

1. Septembris 2016 toimus arengureis Saksamaale, mille käigus külastati ehitusmessi NordBau ning kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

2. Novembris 2016 toimus arenguresi Prantsusmaale, mille käigus külastati puidumessi Eurobois ja samuti kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

• lisaks oli puidusektori ettevõtjatele plaanis novembris infopäev, kus pidid esinema inimesed nii LEADERist, KIKist, Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonnast, Tallinna Ülikoolist kui ka Rakvere Ametikoolist. Pärast tagasisidet ettevõtjatelt infopäeva toimumise aja osas otsustasime selle edasi lükata ning loodetavasti saame juba 2017 aasta jooksul korraldada sama päevakavaga infopäeva ja siis juba ka PATEE 2017-2019 programmi sihtgruppi kuuluvatele ettevõtetele.