Rägavere vald

Rägavere vald soovib suurendada huvitegevuse kättesaadavust läbi tehnikaalase huvitegevuse arendamise ja näite- ja muusikaringi loomise. Selleks luuakse huviringid:

1) Tehnikahuviliste noorte huviringis õpivad noored tehniliselt tundma ja parandama rollereid, mootorrattaid ja sõiduautosid. Läbi praktika arendatakse oskusi, noortel on võimalik on loovust ja tehnilisi teadmisi rakendada ning arendada kasutades selleks tegevuseks ettenähtud tööriistu juhendaja abil. Regulaarse kooskäimise tulemusena õpivad noored meeskonnatööd, tehnilisi teadmisi keevitamisest, mootorite tööpõhimõtteid, vajalike tööriistade kasutamist, omaalgatust ja loovust. Paraneb noorte tehniline teadlikkus, areneb kutseoskus, mis tulevikus tööalaselt ja isiklikus elus kasuks tuleb. Tegevuse sihtrühm on 16-26-aastased noored, kaasata soovitakse 10 noort. Huviringi viiakse läbi kord nädalas.

2) Näite- ja muusikaringis kasutatakse foorumteatrit probleemide mõtestamiseks ja lahtiseletamiseks, kasutatakse muusikateraapia elemente loovtegevuses, musitseeritakse ühiselt. Läbi tegevuste areneb enesetunnetamise oskus, kasvab julgus ja enesekindlust, arenevad väljendus- ja suhtlemisoskused ning enesekehtestamise ja meeskonna töö oskused. Huviringi viiakse läbi kord nädalas, sihtrühmaks on 16-26-aastased noored. Kaasatakse 10 valla noort.

3) Projekti käigus loob Rägavere vald toimiva noorsoostruktuuri läbi noorsootöö kättesaadavamaks muutmise hajaasustusega vallas. Selleks rakendatakse mobiilset noorsootööd, et jõuda valla väiksemates külades elavate noorteni. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, tegevust viiakse läbi 3 korral nädalas ja kaasata soovitakse 10 noort.