Rakke vald

Rakke valla eesmärgiks on suurendada huvitegevuse kättesaadavust läbi sportlike huvitegevuste mitmekesistamise ning läbi huvitegevuste laiendamise tehnikavaldkonnas. 

1) Ujumistreeningud - eesmärgiks on võimaldada sügisest kevadeni noortele ujumistreeningutel osalemist, et võimaldada noortel, kes on läbinud riikliku ujumise algõppe, oma teadmisi ja oskusi kinnistada ja edasi arendada. Ujumisringid toimuvad alates oktoobrist 2017 kord nädalas ning tegevusse kaasatakse projekti esimesel aastal 15 noort ning teisel aastal samuti 15 noort. 

2) Tehnikavaldkonna huviriing - eesmärgiks on luua uutele noortele võimalusi robootikaga tegelemiseks, õpilaste loovuse arendamiseks nign digitaalse kirjaoskuse andmiseks. Selleks soetatakse digivahendid, käivitatakse 3D modelleerimise ring ja arendatakse juba toimivat robootikaringi ja pakutakse töötubasid. Selleks soetatakse lisavahendeid. Robootikute baasil luuakse õpilasfirma, kes pakub töötubasid ja koolitusi koostöögrupi omavalitsuste noortele. Tegevus on suunatud 7-16-aastastele noortele, ringitöö toimub kahel korral nädalas. Kaasatakse 20 noort esimesel ja 20 noort teisel aastal.

3) Samuti soovitakse toetada noorte osaluse- ja algatusvõimet läbi noorte arenguprogrammile aluse panemise. Noorte arenguprogrammi eesmärgiks on kasvatada noorte teadlikkust ja vastutustunnet, toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Loodav arenguprogramm annab võimaluse korraldada väljasõite osaluskohvikutesse, mille tulemusel tekkinud uusi mõtteid ja ideid on võimalik oma kogukonna noorte hulgas ellu viia. Viiakse läbi sotsiaalsete oskuste arendamiseks mõeldud koolitusi, mmille tulemusena suurenevad noorte eneseväljendamise- ja suhtlemisoskused. Noorte arvamustele tuginedes kutsutakse noortele esinema inspireerivaid esinejaid ja korraldatakse huvipakkuvaid ühistegevusi. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored. Arenguprogrammi tegevusi viiakse läbi kord kuus alates 2017. aasta sügisest ning tegevusse kaasatakse mõlemal projekti läbiviimise aastal 20 noort. 

4) Lisaks toetatakse noori aktiivseks kogukonna liikmeks kujunemisel läbi rahvusvahelise noorsootöö. Selleks korraldatakse 2017. aasta suvel merenduse suvepäevad Valgevene ja Eesti noortele, mis põhinevad Rakke valla heale kultuurialasele koostööle Mostõ rajooniga. Noortele antakse võimalus arendada silmaringi, õppida tundma teiser riigi kultuuri ning arendada sõprussuhteid kahe riigi noorte vahel. Noortele õpetatakse purjetamist, võrkudega kalapüüdmist, kala fileerimist ja kalatoitude valmistamist. 2018. aastal toimub rahvusvaheline noortelaager Valgevenes. Suvepäevade pikkuseks on 5 päeva ning osalejateks on 16 valla noort.