SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi INFOPÄEV

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi Ida-Viru ja Lääne Viru maakonna infopäev toimub 20. jaanuaril 2015 algusega kell 10.30 Aseri teeristis, Jäägri grilli juures olevas külastuskeskuses, teemal: „Praktilisi näpunäiteid toetuste taotlemisel“.

Päevakord
10.30.-11.00 Kogunemine ja kohv

11.00.-12.30 Veemajanduse programmist taotlemine (joogi- ja reoveekäitlemise projektid, veekogude tervendamine, jääkreostuse likvideerimine, arendustööd jm). Ettekandja SA KIK veeprogrammi programmispetsialist Krister Randver

12.30.- 13.00 Kohvipaus

13.00.- 14.30 Jäätmekäitluse programmist taotlemine (ohtlike jäätmete käitlemine, liigiti kogumise ja taaskasutuse arendamine, maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine jm.). Ettekandja SA KIK jäätmeprogrammi programmispetsialist Grete Saarniit

14.30-.15.30 Küsimuste-vastuste vormis käsitletakse ülejäänud programmide (looduskaitse, atmosfääriõhk, metsandus, kalandus, keskkonnakorraldus, keskkonnateadlikkus) rahastamist. Selgitusi annavad maakondade programmispetsialist Joel Randveer ja Bruno Uustal

Infopäeval esinevad ettekannetega Keskkonnainvesteeringute Keskuse vastavate programmide spetsialistid. Käsitletavad teemad puudutavad üldisi õigusraame, toetatavaid tegevusi, abikõlblikke kulusid, kohustuslikke lisasid ja teavet taotluste hindamise kohta. Esinejad annavad ülevaate projektide rahastamiseks esitatud taotlustes sisalduvatest enamlevinud vigadest, puudustest ja muudest olulistest tähelepanekutest. Tuuakse näited ka eeskujulikest kui ka pinnapealselt ettevalmistatud taotlustest.

Osalemiseks on vaja vajalik registreeruda SIIN

Lisainformatsioon
Bruno Uustal 6274337 Bruno.Uustal@kik.ee
Joel Randveer 6274320 Joel.Randveer@kik.ee