Lääne- Viru "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2013

On avatud 2013 aasta "Sädeinimene" või "Sädeorganisatsioon" kandidaatide esitamine.

Sel aastal on aga valimine oluliselt erinev. "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" valitakse teie kõigi poolt.

Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ saaja otsustavad Lääne- Virumaa vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted lähtuvalt esitatud ettepanekutest. Informatsioon kõigi kandidaatide kohta avaldatakse Lääne- Viru Arenduskeskuse kodulehel hiljemalt 10. november 2013. Alates 11. novembrist 2013 saab kandidaatide poolt hääletada nii elektrooniliselt kui ka Lääne- Viru Vabaühenduste konverentsil 03.detsembril 2013.

Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja „Sädeinimene”, "Sädeorganisatsioon" statuut


1. Tunnuskirja „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ andmise kord
1.1. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ antakse ainult Lääne- Virumaa kodanikule, kodanikeühendusele, kohalikule omavalitsusele või organisatsioonile/ettevõttele.
1.2. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ on asutatud tunnustamaks kodanikke, kodanikeühendusi, kohalikke omavalitsusi või teisi organisatsioone/ettevõtteid silmapaistva tegevuse eest kodanikuühiskonna arendamisel.
1.3. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ antakse Lääne- Virumaa kodanikule, kodanikeühendusele, kohalikule omavalitsusele või organisatsioonile/ettevõttele, kes on oluliselt aidanud kaasa piirkonnas/regioonis vajaliku kodanikeühenduse loomisele ja tulemuslikule käivitamisele.
1.4. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ antakse Lääne- Virumaa kodanikule, kodanikeühendusele, kohalikule omavalitsusele või organisatsioonile/ettevõttele, kes on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle ja Lääne- Viru Maakonna arengule.
1.5. Ettepaneku koos põhjendusega Tunnuskirja „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ andmiseks võib esitada kodanik, kodanikeühendus, kohalik omavalitsus või organisatsioon/ettevõte. Sihtasutus teavitab avalikust ettepanekute esitamise tähtajast.
1.6. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ saaja otsustavad Lääne- Virumaa vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted lähtuvalt esitatud ettepanekutest. Informatsioon kõigi kandidaatide kohta avaldatakse Lääne- Viru Arenduskeskuse kodulehel hiljemalt 10. november 2013. Alates 11. novembrist 2013 saab kandidaatide poolt hääletada nii elektrooniliselt kui ka Lääne- Viru Vabaühenduste konverentsil 03.detsembril 2013.
1.7. Tunnuskiri „Sädeinimene“ või „Sädeorganisatsioon“ saajad avalikustatakse Lääne-Viru Arenduskeskuse koduleheküljel.
 

Kinnitatud 07.08.2013

Tunnustamise taotluse avaldus

Statuut