Seadused ja maksumäärad

1. Äriseadustik - www.riigiteataja.ee/akt/12985040

2. Mittetulundusühingute seadus - www.riigiteataja.ee/akt/MT%C3%9CS

3. Maksukorralduse seadus - www.riigiteataja.ee/akt/122122011038

4. Korruptsioonivastane seadus - www.riigiteataja.ee/akt/130032012024

5. Korruptsioonivastane seadus - ( redaktsioon jõustunud 01.04.2013) www.riigiteataja.ee/akt/129062012001

6. Riigihangete seadus - www.riigiteataja.ee/akt/114022012003

7. 2014 aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus - www.emta.ee/index.php

   2015 aasta maksumaaärad ja maksuvaba tulu suurus- www.emta.ee/index.php

8. Töölepingu põhi ( kommentaaridega) -

www.raamatupidaja.ee/images/files/Toolepingupohi_2012.pdf

9. Isikuandmete töötlemine - www.eas.ee/isikuandmete-tootlemine/#articleblock-Volitatudttlejateregister