Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2017

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil 23.11.2017 kuulutati välja ja tunnustati maakonna sädeinimesi ja sädeorganisatsioone.

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja "Sädeinimene" 2017 pälvis Liivika Harjo Väike-Maarja vallast. Liivika Harjo on sädeinimene, kelle tegevuse mõju ulatub üle maailma! Liivika on ühendajaks ühtaegu nii Simuna kogukonna inimestele, Pandivere piirkonna ettevõtlikele noortele kui UNESCO maailmapärandist huvitunud turistidele. Liivika Harjo on kogukonnamootor, kelles põksub jõud 24/7.

"Sädeorganisatsioon" 2017 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. Lääne-Viru Puuetega Inimeste Koda on oma pikaajalise tegevusega olnud tugevaks toeks Lääne-Virumaa erivajadustega inimestele ja neid ühendavatele ühingutele. Aastate jooksul on tehtud tõhusat koostööd paljude organisatsioonide ja asutustega nii Eestis kui väljaspool.

"Sädeinimene" 2017 kandidaadid:

 • Aleksander Pritsik
  Alati abivalmis, loov ja kaasahaarav orienteerumisürituste läbiviija Võsu Kooli lastele. Oma ala meister.
 • Anne Maalman
  Roela Kooli ja kogukonna aktiivne ja sütitav eestvedaja. Hinnatud õpetaja ja kolleeg.
 • Marge Zaidullin
  Marge on märkaja, ühendaja, lepitaja, julgustaja ja võitleja. MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando särav eestvedaja.
 • Riina Gull
  Riina on Rakke valla ja selle ümbruse tõeline säde, kes oma entusiasmi ja rõõmsaleelsusega nakatab kõiki enda ümber.
  Suure südamega tantsuõpetaja.
 • Piret Laidroo
  Piret Laidroo on tõeline piirkonna sädeinimene, kellel jagub lõputult ideid ja energiat noortega koos tegutsemiseks.
 • Lii Undusk
  Lii Undusk on Võsu hea haldjas.
  Ta korraldab ja toimetab Võsu Eakate Seltsi Meelespea memmedele-taatidele meeldejäävaid üritusi, mälumänge ja väljasõite.
 • Tiina Alavere
  Tiina on entusiastlik ja aktiivne Roela piirkonna eestvedaja. Ta on heaks koostööpartneriks piirkonna asutustele ja uutele algatustele.
 • Maret Noodla
  Maret Noodla on Lääne-Virumaa Pensionäride Liidu aktiivne ja tegus juhatuse liige. Ta on Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondise revisjonikomisjoni esinaine. Ta on särav ja nõudlik isiksus, kes järgib aktiivselt vananemise põhimõtet.
 • Mall Võhandu
  Mall Võhandul on suurepärane oskus inimesi juhtida, kaasata ja tegutsema panna. Mall Võhandu on töötanud 50 aastat Kiltsi koolis ja ta on palju aidanud kaasa kohaliku elu arengule.
 • Helmi Urbalu
  Helmi Urbalu on juhtinud Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda juba üle 10. aasta. Ta on ühendaja, teejuht ja abistaja.
 • Helena Mägi ja Lisete Laisaar
  Kodukandi TV eestvedajad, kes iganädalaselt kajastavad youtube´is Kadrina vallas toimuvaid olulisi sündmuseid. Läbi uue meediakanali jõuatakse positiivsete sõnumitega paremini ka noorteni.

"Sädeorganisatsioon" 2017 kandidaadid:

 • Sõmeru Vallavalitsus
  Vald on igati toetanud MTÜ-sid, nii sisulise tegevuse, kui ruumide korrashoiu ja remondi osas. Tänu sellele on Sõmeru vallas tugevad küla- ja noortekeskused. Keskustes töötavad särasilmsed sädeinimesed, kes leiavad põnevaid tegevusi ja võimalusi eakatest päris noorteni välja.

 • Sõmeru Tervisekeskus OÜ
  Sõmeru Tervisekeskuses toimub järjepidev areng terviseteenuste osutamisel. Kogu personal on alati väga abivalmis ja sõbralik. Korraldatud on arsti vastuvõtt ka valla teistes keskustes Uhtnas ja Ubjas.