Sõmeru Hambaravi OÜ

Aadress: Kooli 5, Sõmeru http://www.someruhambaravi.ee

Projekt:

Sõmeru Hambaravi röntgeni ostmine. Alustava ettevõtja stardi ja kasvutoetus 2010

Sõmeru Hambaravi OÜ seadmete soetamine. Alustava ettevõtja kasvutoetus 2012

Sõmeru Hambaravi OÜ alustas oma tegevust 2010 a aprillis. Nägime potentsiaali ühes hambaravikabinetis mida pakuti Sõmerul, kus vana arst oli pensionile minemas. Seega sai kabinet koos varustusega endale ostetud. Kuna paljud seadmed olid vananenud pidime tegema uusi investeeringud, et tõsta teenuse kvaliteeti ning kaasajastada hambaravikabinetti. Investeeringute tegemisel kasutasime võimalust alustava ettevõtja starditoetuse taotlemiseks Ettevõtete Arendamise Sihtasutusest (EAS). Toetuse taotlemisel ja äriplaani koostamisel saime asjalikku nõu Lääne-Viru Arenduskeskuselt. Toetuse abil sai soetatud digitaalne intraoraalne sensor ning röntgenseade röntgenülesvõtete tegemiseks. Digisensori abil ei pea tegema enam röntgenülesvõtteid filmile. Selle asemel tuleb pilt otse arvutisse, kus selle kvaliteet on oluliselt parem ja lisaks on võimalik pilte vastavalt vajadusele töödelda. Digisensor vajab ligi 10 korda väiksemat kiirgusdoosi, kui röntgenülesvõte filmile. Seega säästab antud meetod ka patsientide tervist. Kogu starditoetuse projekt võttis aega umbes 8 kuud. Põhiaja moodustas sellest projekti kirjutamine. Tehes seda töö kõrvalt jäi see aeg ajalt pikemaks ajaks lauasahtlisse seisma. Pidasime oluliseks ise projekt kirjutada, kuna siis on endal ka äriplaanist täielik ülevaade.

Seoses patsientide hulga kasvuga hakkasime otsima laienemisvõimalusi 2011 aasta lõpus. Esimesena võtsime tööle uue arsti, kes tegeleb keerulisemate operatsioonidega paigaldades implantaate ja tehes väga head esteetilist hambaravi. Teiseks kirjutasime projekti ka EAS-ile, et taotleda alustava ettevõtja kasvutoetust. Ka see kord saime abi Lääne-Viru Arenduskeskusest. EAS pidas meie projekti toetuse vääriliseks. Selleks, et saada toetust pidi olemas olema ka omaosalus. Omaosaluse katmiseks oli võimalus kasutada Kredexi abi. Õnneks oli juba varasemalt olemas äriplaan koos prognooside ja analüüsidega –seega ei olnud väga keeruline Kredexi poolset positiivset vastust saada.

Hetkel on veel kasvutoetuse projekti elluviimine pooleli, kuid lähitulevikus suudame toetuse abil pakkuda mikroskoobiga hambaravi ning juureravi ja lisaks saame teha digitaalseid panoraamülesvõtteid. Nende teenuste mitmekesistamisega tahame teenuseid pakkuda lisaks kohalikele elanikele ka välismaistele patsientidele. Juureravi nõuab väga täpset tööd selleks, et hammas saaks võimalikult hästi ravitud. Parima tulemuse saavutamiseks on maailmas laialt levinud juureravi mikroskoobi all. Digitaalse panoraamröntgeni eeliseks nn tavalise filmiröntgeni ees on kiirem pildi ülesvõte, parem pildikvaliteet, pildi töötlemisvõimalus ja kuni 10 korda väiksem kiirgusdoos. Seega saab uue tehnika abil osutada paremat ja kaasaegsemat teenust. Kasvutoetuse kirjutamise alustamisest kuni toetuse positiivse otsuseni võttis aega kolm kuud. Eeliseks oli kindlasti see, et olime varemalt juba äriplaani valmis teinud. Jäi üle vaid uut äriplaani täiendada ja parandada.

Ettevõtetele, kes plaanivad küsida toetust, soovitame kindlasti pöörduda abi saamiseks arenduskeskuse poole. Peate arvestama küllaltki pika ajakuluga, kuna nii plaani kirjutamine kui ka plaani teostamine võib päris kaua aega võtta. Seega kannatlikkus on oluline. Kui täita põhilisi juhiseid, mida EAS-i kodulehelt leiate äriplaani koostamiseks, siis võib arenduskeskusesse minna alles siis, kui esialgne mustand äriplaanist on valmis. Siis on lihtsam meelde jätta soovitusi ja lahendusi, mida arenduskeskuse inimesed teile pakuvad.

Viido Põldma

Hambaravi kabinet