Lääne-Viru maakonna kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015

Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Koostaja : Kersti Suun-Deket, Lääne-Viru Arenduskeskus, lepinguline konsultant

Uuringu tulemused leiad siit: Uuringu vorm

Sotsiaalteenuste ja sihtgruppide koondtabeli leiad siit: Koondtabel