Sotsiaalteenuste arendamine maakonnas 2016 – 2020

Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Lääne-Viru maakond
Koostaja: Kersti Suun-Deket, Lääne-Viru Arenduskeskus

Arenguvajaduste analüüsi aluseks on 2015 aastal läbiviidud sotsiaalteenuste kaardistamise tulemusel arvutatud sihtgrupid, teenuse vajadused ja kriitilised teenused, mille arendamise vajadused tulid välja koostöös kaardistamise protsessis osalenud osalejatega.

Analüüsi vorm