Maakondlik arenduskeskus (MAK) nõustab mittetulundusühinguid ja sihtasutusi järgmistel teemadel

 

Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Lääne-Viru Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab arenduskeskus infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.