Tootearendusprogramm 2018

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna ettevõtjaid osalema praktilises tootearendusprogrammis, mis algab 18.septembril 2018a

Pakume maakonna ettevõtetele võimaluse osaleda 6-päevases praktilises tootearenguprogrammis.

Koolituprogrammi eesmärgid:

·         Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi,
          mis võimaldaksid tootearendusega seotud isikutel oma rolli veelgi paremini täita; 
·         käia samm-sammult ja süstematiseeritult läbi kogu tootearendustsükkel;
·         panna osalejad mõtlema tootearendusega seonduvatele olulistele nüanssidele,
          mida tasub tulemuste saavutamise ja riskide maandamise nimel silmas pidada;
·         vahetada rühmatööde ja arutelude käigus praktilisi kogemusi.
·         Programmi läbinutele väljastatakse „tunnustus“.
 

Koht: Tallinna tn 12 Sushi Tiger seminariruum, Rakvere                                                                                                                         

Kellaaeg: 10:00 - 17:00

Koolituspäeval pakutakse kohvipause ja lõunasööki.

 

Programmi rahaline väärtus kokku: 850 EUR/osaleja

Kogu programmi maksumus maakonna ettevõttele: 115 EUR/osaleja (lisandub km)

 

Programmi kandideerimiseks on vajalik eelregistreerimine.

Registreerimise tähtaeg on 05.sept. Programmi pääsenud ettevõtted tehakse teatavaks hiljemalt 10.sept e-posti teel.

 

Registreerumine on lõppenud. 

Osalemissoovi korral võtke ühendust merle@arenduskeskus.ee  

Käsitletavad teemad on:

18.sept „Kuidas jõuda läbimurdelise ideeni?“
· Kust otsida innovaatilisi ideid
· Kuidas stimuleerida loovust
· Erinevad käsitlused, mis on andnud tulemusi ja mida neist õppida
· Innovatsiooni olemus
· Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
· Kuidas arendada endas loovat mõtlemist

 11.okt „Kõik saab alguse kliendist...“
· Kes on meie (potentsiaalsed) kliendid
· Kliendi ootuste ja probleemide kaardistamine
· Väärtusinnovatsioon
· Väärtuspakkumise koostamine
· Klientide kaasamine arendusprojektidesse ja ideede leidmisse
· Erinevate uuringute-kaardistuste läbiviimine
· Ärimudeli esimesed sammud

 29.okt „Idee arendamine – samm-sammuline tootearendus“
· Mida on vaja teha väärtuspakkumise realiseerimiseks
· Toote kavandamise ja arendamise protsess
· Klassikalised ja agiilsed meetodid
· Kliendikeskne tootearendus, QFD rakendamine
· Täiustamisideede süstematiseerimine
· Kolleegide, klientide ja partnerite kaasamine arendusprotsessi
· Ärimudeli järgmised sammud

 12.nov „Tootearenduse majanduslikud aspektid“
· Kavandatava toote omahind
· Kavandatavad mahud, argumentatsioon
· Prognoositavad rahavood
· Arendusprojekti tasuvuse analüüs
· Äriplaani ettevalmistamine
· Kuidas tagada arendusprojektide rahastamine
· Ärimudeli järgmised sammud

 22.nov „Teekond ideest tooteni ja intellektuaalse omandi õiguskaitse“
· Tööstusomandi õiguskaitsega seonduvad üldised põhimõtted. Mis on tööstusomand ja
kas seda tasub kaitsta
· Kaubamärgi õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Tööstusdisaini õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Leiutis ja leiutisele kaitse taotlemine (patent, kasulik mudel)
· Patendiuuringute läbiviimine
· Toote juurutamisprotsess
· Toote toodetavaks muutmine
· Prototüübi ja toote testimine
· Turu-, keskkonna- ja ohutusnõuded
· Uue tootega seonduvate toimingute lõimimine juhtimissüsteemiga

 17.dets „Teekond tootest rahani“
· Toote elutsükkel
· Tooteportfelli juhtimine
· Sihtsegmentide analüüsimine, täpsustamine
· Toimivate turundusmeetmete kavandamine
· Kohalik turg ja eksporditurud
· Turundusplaani koostamine ja elluviimine
· Ärimudeli viimased sammud
· Programmi kokkuvõte
· Ärimudeli kokkuvõte

                                                                                                                                                             

 Juhtivkoolitaja on Jussi Onoper, OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, enam kui 20-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas. Jussi on rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). 

 

Miks osaleda?

·         osalejad läbivad programmi oma ettevõtte näitel - programmi lõppedes on
          ideaalis loodud uus toode;
·         osalejad saavad teadmised tootearenduse tervikprotsessist;
·         kogemuste ja ideede vahetamine teiste osalejatega;
·         tunnustatud koolitajad "koju kätte";
·         õpid paremini tundma oma ettevõtte klienti ja tema vajadusi/probleeme;
·         õpid nägema oma ettevõtte tootmise võimalusi;
·         arendad ettevõtte tooteportfelli;
·         leiad tänu uutele toodetele uusi ja rahulolevaid kliente;
·         kasvab ettevõtte käive. 

Osalemise tagab täies mahus makstud osalustasu.             

 Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.