Tootearendusprogramm 2018

 

Lääne-Virumaa ettevõtjad osalesid 18.09 - 17.12 toimunud 6-päevases praktilises tootearenguprogrammis.

Koolituprogrammi jooksul osalejad

·         said praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi,
          mis võimaldavad tootearendusega seotud isikutel oma rolli veelgi paremini täita; 
·         käisid samm-sammult ja süstematiseeritult läbi kogu tootearendustsükli;
·         mõtlesid tootearendusega seonduvatele olulistele nüanssidele,
          said teada, mida tasub tulemuste saavutamise ja riskide maandamise nimel silmas pidada;
·         vahetasid rühmatööde ja arutelude käigus praktilisi kogemusi.
 

Läbitud teemad:

18.sept „Kuidas jõuda läbimurdelise ideeni?“
· Kust otsida innovaatilisi ideid
· Kuidas stimuleerida loovust
· Erinevad käsitlused, mis on andnud tulemusi ja mida neist õppida
· Innovatsiooni olemus
· Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
· Kuidas arendada endas loovat mõtlemist

 11.okt „Kõik saab alguse kliendist...“
· Kes on meie (potentsiaalsed) kliendid
· Kliendi ootuste ja probleemide kaardistamine
· Väärtusinnovatsioon
· Väärtuspakkumise koostamine
· Klientide kaasamine arendusprojektidesse ja ideede leidmisse
· Erinevate uuringute-kaardistuste läbiviimine
· Ärimudeli esimesed sammud

 29.okt „Idee arendamine – samm-sammuline tootearendus“
· Mida on vaja teha väärtuspakkumise realiseerimiseks
· Toote kavandamise ja arendamise protsess
· Klassikalised ja agiilsed meetodid
· Kliendikeskne tootearendus, QFD rakendamine
· Täiustamisideede süstematiseerimine
· Kolleegide, klientide ja partnerite kaasamine arendusprotsessi
· Ärimudeli järgmised sammud

 12.nov „Tootearenduse majanduslikud aspektid“
· Kavandatava toote omahind
· Kavandatavad mahud, argumentatsioon
· Prognoositavad rahavood
· Arendusprojekti tasuvuse analüüs
· Äriplaani ettevalmistamine
· Kuidas tagada arendusprojektide rahastamine
· Ärimudeli järgmised sammud

 22.nov „Teekond ideest tooteni ja intellektuaalse omandi õiguskaitse“
· Tööstusomandi õiguskaitsega seonduvad üldised põhimõtted. Mis on tööstusomand ja
kas seda tasub kaitsta
· Kaubamärgi õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Tööstusdisaini õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Leiutis ja leiutisele kaitse taotlemine (patent, kasulik mudel)
· Patendiuuringute läbiviimine
· Toote juurutamisprotsess
· Toote toodetavaks muutmine
· Prototüübi ja toote testimine
· Turu-, keskkonna- ja ohutusnõuded
· Uue tootega seonduvate toimingute lõimimine juhtimissüsteemiga

 17.dets „Teekond tootest rahani“
· Toote elutsükkel
· Tooteportfelli juhtimine
· Sihtsegmentide analüüsimine, täpsustamine
· Toimivate turundusmeetmete kavandamine
· Kohalik turg ja eksporditurud
· Turundusplaani koostamine ja elluviimine
· Ärimudeli viimased sammud
· Programmi kokkuvõte
· Ärimudeli kokkuvõte

 

                                                                                                                                                             

 Tootearendusprogrammi juhtivkoolitaja Jussi Onoper, OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, enam kui 20-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas. Jussi on rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). 

 

Tootearendusprogrammis oli 15 osalejat 12-st maakonna ettevõttest. 

 

Tootearendusprogrammi koolitused: 

 

Osalejatele tagasiside:

- oluliseks pean erinevaid analüüse arendusprotsessi käigus ja sellest tulenevalt otsuste langetamist; 

- hea ülevaade intellektuaalse omandi kaitsest; 

- tänu koolitusele olen võtnud sortimendist välja tooted, mis ei müü. saanud julgust rohkem öelda ja analüüsida toote eluiga ja kasumlikkust. 

          

 Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.