Töötuba "Pildiline mõtlemine ja visualiseerimine" 30. oktoober 2014

Töötuba "Pildiline mõtlemine ja visualiseerimine" annab nii teoreetilised põhitõed visualiseerimisest kui ka praktilised kasutusvõtted. Õpitud tehnikaid saavad kõik kasutada oma igapäevaelus. Töötuba toimub 30. oktoober 2014 algusega kell 9.30 Rakveres Art Hotellis.

Töötoas osalejad saavad teadmisi sellest, kuidas läbi visualiseerimise mitmekesistada koosolekuid, strateegiaid ning kuidas elavdada nii iseenda kui ka oma organisatsiooni töökorraldust. Visualiseerimine on mõjus viis arutelude, ajurünnakute, koosolekute, vestluste käigus esilekerkinud mõtete sruktureerimiseks ja edasiandmiseks.

Visuaalne keel muudab igapäevase töö ning juhtimise mõjusaks ja on heaks täienduseks erinevate meetodite tulemuste jõulisemal esitlemisel. Visualiseerimine hõlmab nii sügava kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist mitmekülgsete protsesside esitlemisel. Koolituse raames: tutvutakse visualiseerimise teoreetiliste põhimõtetega; õpitakse tundma ja praktiliselt kasutama graafilise visualiseerimise võtteid; luuakse oma isiklik ikoonide varamu; ollakse valmis rakendama õpitut oma igapäevatöös. 

Koolitaja Kati Orav on lugude aktivist, kaasamispraktik ja loovuskoolitaja, kelle suurimaks kireks on
positiivsete muutuste loomine, inimeste innustamine ning oluliste vestluste algatamine. Oma töös
kasutab ta loovaid meetodeid nagu visualiseerimine, lugudejutustamine, loovkirjutamine ja
jututäringud. Kati Orav on läbinud kahepäevase visualiseerimise koolituse, mida viisid läbi koolitajad Taanist.

Koolitus on osalejatele TASUTA.

Koolitusele regitreerumiseks vajalik täidetud motivatsiooniankeedi esitamine.

Koolituse toimumist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium.

Täida siin MOTIVATSIOONIANKEET!

Motivatsiooniankeet ja täpsem info: Katrin Põllu Telefon 58501250 mty@arenduskeskus.ee