Tule osale koolitusel "MTÜ majandamine: toodete- ja teenuste arendamine"

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös Lääne-Viru Arenduskeskusega kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE- JA TEENUSTE ARENDAMINE.

 

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks, sh:

-          juhatuse liikme vastutusest;

-          pikaajalisest finantsplaneerimisest;

-          eelarve kulude ja tulude planeerimisest ning juhtimisest;

-          uute toodete või teenuste välja arendamisest;

-          MTÜ poolt pakutavate avalike teenuste arendamisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest;

-          äriplaani koostamisest;

-          toote või teenuse turundamisest.

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:

·         erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;

·         organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;

·         juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;

·         toote või teenuse arendamine;

·         näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;

·         äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;

·         turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

 

Koolitus toimub: 21.-22.mail 2014.a, mõlemal päeval kell 9:30-16:45 Art Hotellis.

Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

Koolitust viib läbi kogenud praktik Doris Põld.

Koolitusel osalemine on TASUTAkuid eeldab registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Oma osalemisest anna teada arendusspetsialistile Epp Orgmets e-posti aadressil ar@arenduskeskus.ee hiljemalt 12. maiks.

 

Lisainfo:

Epp Orgmets
Arendusspetsialist
Lääne-Viru Arenduskeskus
Gsm:+372 5850 5150
e-post: ar@arenduskeskus.ee