Kodanikuühenduste nädal Lääne-Virumaal 2016

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsi kokkuvõtted ja esitlused

Lääne-Virumaa kodanikeühenduste konverents "Teen, sest hoolin!" toimus 17. novembril, AQVA Hotel&Spa Konverentsikeskuses.

Päevajuht oli Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi ja oma ettekannetega esinesid mitmed vabaühenduste esindajad.

Päeva üks põhiettekandeid oli MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Männi poolt, kes tegeleb organisatsioonide arendmise ja juhtimisega nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt ning omab üle 20 aastast töökogemust. Konverentsil tutvustas Kristina Mänd õiglase kaubanduse tunnusmärke ja rääkis kaheksast erinevast mõttest, mida võiks igapäevaselt meeles pidada:
- aktsepteerida teisi,
- suhtuda kodanikuallumatusesse kui hoolivusse,
- hoolida oma mõttelaadist,
- mõista, et areng pole mitte alati võrdne ja hea,
- arvestada keskkonnaga kui meie elu allikaga,
- suhtuda otsustesse ja rahasse kui rahva häälde,
- hoolida, sest see on meie vastutus ja
- kasutada tehnoloogiat nutikalt.
Kristina Mänd esitlus "VÕTA ISIKLIKULT!"

Ettekandes "Millest hoolib vabatahtlik?" jagasid oma kogemusi Ele Kõlar ja Janika Printsmann, kes mõlemad olid erinevatel aegadel olnud Filipiinidel vabatahtlikuks ja tegid koostööd MTÜ Andakidzi´ga . MTÜ Andakidz tegutseb Filipiinidel Anda külas viies läbi heategevuslikke projekte laste ja lastega perede vaesuse vähendamiseks, naiste tööhõive parandamiseks, kogukonna sissetulekute suurendamiseks ning lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomiseks.
Janika Printsmann esitlus "Vabatahtlikuna Filipiinidel"
VIDEO: Animation Liter of Light & Andakidz
MUUSIKA: Bato Balani Sa Gygma

Päeva teises pooles esines MTÜ Seeniori esindaja Anu Jonuks ettekandega, milles jagas praktilisi nõuandeid mälu parandamiseks ja osad harjutused prooviti ka ühiselt läbi!

Ettekandes "Eesti hooliv algatus" rääkis Anna Lindpere, Heateo Sihtasutusest. 
 
Üritus lõppes Sädevisiooniga, tunnustati tublisid ja säravaid inimesi meie endi seast. Jagati välja Lääne-Viru Arenduskeskuse "Sädeinimese" ja "Sädeorganisatsiooni" tunnustused ja juhiti tähelepanu paljudele ettevõtlikele ja teotahtlikele kodanikele.

Konverentsil osales kokku üle 80 inimese ja ürituse läbiviimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Partneriks oli Lääne-Viru Maavalitsus ja VIROL.

Kokkuvõtte koostas kogukonnapraktikant Liisa Lehtiniemi


Ühisnädala fotoalbum

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverents "Teen, sest hoolin!"
Fotograaf: Kogukonnapraktikant Siret Jorro


Kogukonnapraktikandid Liliana Šašlova, Liisa Lehtiniemi, Hele Koppel ja Kelli Libilikas


Päevajuht Margus Grosnõi


Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevudirektor


Lääne-Viru Maavanem Marko Torm


Kristina Mänd, MTÜ Mondo


Ele Kõlar jagab oma vabatahtliku kogemust Filipiinidel


Mälutreener Anu Jonuks


Anna Lindpere, Heateo Sihtasutus


Sädevisioon: Heli Napp, Anneli Mikiver, Ivo Leek


Emili & Alex

Sädeinimene 2016 Anneli Mikiver (Foto: Lääne-Viru Maavalitsus)


Sädeorganisatsioon MTÜ Johanna eestvedaja Ülle Allika (Foto: Lääne-Viru Maavalitsus)


Ajalookonverents Roela 775

Uno Trumm SA Virumaa Muuseumid "Roela külade ajaloost"

Valdo Praust "Eesti teedevõrgu kujunemisest"


dr Peter Krienitz "Elisabethi ja Ferdinandi kirjavahetus"


MTÜ Vahva Vaeküla noorteõhtu - Külarahvas hoos, meisterdame koos


Kogemuskohtumine MTÜ Viru Näputöö SeltsigaEsmaspäeval algab üle-eestiline üritusterohke Ühisnädal

Esmaspäeval, 21. novembril algab üleriigiline Ühisnädal, mis toob kõikidesse Eesti maakondadesse hulganisti põnevaid sündmusi. 27. novembrini kestval nädalal tehakse kõike seda, mis väärtustab hoolivust, koosloomist ja kogukondlikku ettevõtmist.

Ühisnädala ürituste seast leiab näiteks maakondlikke kodanikuühenduste konverentse, tublimate tunnustusüritusi, talguid, kärajaid, näitusi, heategevusaktsioone, MTÜde avatud uste päevi, kodanikuühenduste ümarlaudu, erinevad õpitube ja vabatahtliku tegevusega seotut. Nädala jooksul toimuvad ka mitmed foorumid ja kohtumised, kus saab nii kuulata kui ka ise aktiivselt kaasa rääkida kodanikuühiskonda puudutavatel teemadel, programmiga, kus on enam kui 100 sündmust saab tutvuda veebiaadressil www.uhisnadal.ee.

Ühisnädala üks korraldaja Kaspar Tammist Järvamaa arenduskeskusest: „Neljandat aastat toimuva ühistegemiste nädala keskmes on tänavu parimate kodanikuühenduste ja tublimate vabatahtlike tunnustamine. Inimeste märkamine, kes panustavad oma kogukonna hüvanguks, ilma selle eest tasu ootamata, on hoolimine selle kõige otsesemas tähenduses.”

Paljudes Eesti maakondades antakse sel nädalal välja tunnustusi kogukonnas aasta jooksul positiivset muutust loonud mittetulundusühendusele ja inimesele, kes pälvivad ka aunimetuse “sädeinimene”, “vabakondlane” jt.

Lisaks toimub 23. novembril Siseministeeriumi suures saalis vabatahtlike kaasajate päev, kus Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium annavad 18 vabaühendusele üle vabatahtliku sõbra märgid.

Ühisnädala raames otsitakse ka loomasõbralikku ja -vaenulikku tegu. Kõik inimesed saavad saata enda arvamuse 2016. aastal Eestis aset leidnud kõige positiivsemast ja negatiivsemast loomadega seotud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud teost. Lugusid saab saata Loomakaitse Seltsi kodulehele www.loomakaitse.ee/tegu/.

Kinoteatri abiga valmisid sel aastal Ühisnädalale videoklipid, mis räägivad hoolivusest läbi huumoriprisma ja millega saab tutvuda SIIN. Videotes astuvad üles Märt Pius, Piret Krumm ja Veiko Porkanen, kelle kehastatud tegelaskujud annavad märku sellest, et hoolivust võiks meie ühiskonnas rohkem olla.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis leiab aset iga-aastaselt kodanikupäeva lähistel ja mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja teiste arvukate partneritega. Möödunud aastal viidi üle Eesti Ühisnädala raames läbi 227 sündmust, millest võttis osa enam kui 11 700 inimest.

Lisainfo ja Ühisnädala programm: www.uhisnadal.ee


Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2016

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil "TEEN, SEST HOOLIN!" kuulutati välja ja tunnustati maakonna sädeinimesi ja sädeorganisatsioone. Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja "Sädeinimene" 2016 pälvis naiskodukaitse eestvedaja Väike-Maarjast Anneli Mikiver. "Sädeorganisatsioon" 2016 on Vinni vallas tegutsev erivajadustega inimeste keskus MTÜ Johanna.

Lääne-Virumaa "Sädeinimene" 2016 Anneli Mikiver

Anneli Mikiver on Naiskodukaitse Viru ringkonna liige. Ta on olnud Viru ringkonna suurima jaoskonna – Rakvere jaoskonna esinaine ning tema eestvedamisel taasasutati Väike-Maarjasse Naiskodukaitse jaoskond, mida ta 2014. aastast juhib.
Ta on elavdanud olulisel määral vabatahtlikku tööd kogukonnas, korraldanud mitmeid naiskodukaitse- ja heategevusüritusi ning kaasanud ettevõtmistesse olulisel määral piirkonna era- ja avalikku sektorit.

"Sädeinimene" 2016 kandidaadid:
Jane Kool - Väike-Maarja spordihoone ja valla rahvaspordiklubi eestvedajana juhib Jane Kool alates 2013. aastast Väike-Maarja sporditegevust. Tema isiklik eeskuju innustab inimesi liikuma ja tema korraldatud üritused on sportima toonud palju uusi harrastajaid.

Külli Hallik-Vilu - Külli töötab Kadrina lasteaed Sipsik Hulja rühmades liikumisõpetajana. Lisaks töökohustustele ja lasteaia ürituste planeerimisele, organiseerib ta kogu vallarahvale erinevaid üritusi. Külli on alati rõõmsameelne ja tegus noor naine. Tema kohta kehtib ütlus – kes teeb see jõuab!

Margit Lichtfeldt - MTÜ Uus Uhtna juhatuse liige. Margit on Uhtna paikkonna tõeline eestvedaja ja sädeinimene. Tänu tema aktiivsele tegevusele on algatatud uusi projekte ja ettevõtmisi. Margit on hea meeskonnaliige, kelle peale võib alati kindel olla. Ta ei pea paljuks hoolitseda kogu kogukonna aktiivse tegevuse eest.

Nele Rogenbaum - Nele Rogenbaum töötab Arkna Mõisas arendusjuhina. Lisaks oma igapäevatööle on Nele aktiivselt kaasa rääkimas külaelus, olles initsiatiivikas liider ja usin töömesilane. Ta on andnud olulise panuse Arkna küla uuesti elule ärgitamisele ja arendamisele.

Ivo Leek - MTÜ KaRakTer ja MTÜ Rõõmu Tehas juhatuse liige, Väike KaRakTer juhendaja, ettevõtja. Ivo on juhina tasakaalukas ja temaga on hea koos töötada. Ta on märkimisväärselt panustanud Rakvere linna kultuurielu arendustegevustesse. Korraldab ja lööb ihu ja hingega kaasa harrastusteatrites, projektides ja lavastustes.

Ene Ehrenpreis - Viru- Nigula Hariduse Seltsi eestvedaja. Ülimalt aktiivne, sitke ja mitmekülgne eesti naine. Orienteerumise kolmapäevakute ning Viru-Nigula valla külade liikumis- ja tutvumismängu „Tervisepäev“ organiseerija.

Lääne-Virumaa "Sädeorganisatsioon" 2016 MTÜ Johanna

MTÜ Johanna tegevus toetab ja rikastab piirkonna erivajadustega inimeste, eakate ja nende perede igapäevast hakkamasaamist, väärtustamist ja aktiivset ellusuhtumist. Johanna keskuses osutatakse igapäevaelu toetamise teenust kõikidel tööpäevadel ning ESF ja SKA toetusega pikaajalist kaitstud töö teenust erivajadustega inimestele. Keskuses tegeletakse sotsiaalse ettevõtlusega, tegevusjuhendajate juhtimisel tehakse käsitööd ning tegeletakse enesearendusega. Tänu MTÜ Johannale on üks tühi hoone täidetud taas eluga. MTÜ Johanna eestvedajaks on teotahteline Ülle Allika.

"Sädeorganisatsioon" 2016 kandidaat MTÜ Läsna Rahvamaja - Läsna Rahvamaja on ehe näide vahvast külaelust, kogukonna ühtehoidmisest, traditsioonidest ja isetegevuse tähtsusest kohalikus elus. Läsna Rahvamaja särav eestvedaja on Heli Napp.


Kutse kodanikuühenduste konverentsile

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverents on pühendatud hoolivuse teemale ja konverentsi motona kõlab „Teen, sest hoolin“. Konverentsist on oodatud osa võtma maakonna MTÜ-de eestvedajad ja aktiivsed liikmed samuti omavalitsuste töötajad ja teised huvilised maakonnast. Traditsiooniliselt antakse üle Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirjad „Sädeinimesele“ ja „Sädeorganisatsioonile“ 2016 ning tunnustatakse maakonna parimaid noorsootöötajaid ja terviseedendajaid.

Konverentsil astuvad üles nii rahvusvaheliste kogemusega MTÜ-d ja vabatahtlikud kui ka kohalikud eestvedajad erinevatest valdkondadest.

Ürituse toimumist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Partneriks on Lääne-Viru Maavalitsus.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsile saab registreerida siit: goo.gl/qTHp91


Ajalookonverents

Ajalookonverents toimub 19. novembril Roela Rahva Majas ning on pühendatud Roela küla esmamainimise 775. aastapäeva ja Ferdinand von Wrangeli 220. sünniaastapäeva tähistamisele.

Tänases kiires maailmas on üha olulisem teada, kus on meie juured ja milliseid väärtuseid kannab meie kodukant. Hoolides oma kodukoha ajaloost, traditsioonidest ja inimestest on see erinevate põlvkondade liitjaks. Ühiselt luuakse uusi mälestusi ja kontakte, mida hoida.

Esinejad:
dr Peter Krienitz "Elisabethi ja Ferdinandi kirjavahetus"
Valdo Praust "Eesti teedevõrgu kujunemisest"
Uno Trumm SA Virumaa Muuseumid "Roela külade ajaloost"

Üritus viiakse läbi Roela elanike ja asutuste koostööna!
Lisainfo: Roela Raamatukogu telefon 329 7266


Kogemuskohtumine MTÜ Viru Näputöö Seltsiga

Lääne-Virumaa talvine kogemuskohtumine saab toimuma Pajusti vanas koolimajas (Tartu mnt 5, Pajusti, Vinni vald) MTÜ Viru Näputöö Seltsi eesvedajatega 24. novembril 2016 algusega kell 13.00.

Teeme juttu seltsitegevusest ja käsitööst. Jutukõrvale saab oma näpuosavust proovida helkuri valmistamises, viltimises ja rahvuslike paelte punumises.

Kogemuskohtumine kestab orienteeruvalt 3 tundi ja osalustasu on 2 eurot! Külakostiks võib kaasa võtta midagi maitsvat kohvilauale!

Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 22. november e-posti aadressil mty@arenduskeskus.ee.

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel kutsuti ellu kodanikuühenduste kogemuskohtumised, millega antakse maakonna ühendustele parem võimalus üksteisega tutvumiseks, soodustatakse omavahelist tihedamat läbikäimist, üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist.

Kui sa oled ise MTÜ eestvedaja, liige, vabatahtlik või sind huvitab, kuidas maakonna MTÜ-d toimivad, siis kogemuskohtumised annavad selleks kõigeks hea võimaluse. Esimene kohtumine toimus tegusas Aasukalda Priitahtlikus Päästekomandos 26. juulil.

Lisainfo
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
tel: +372 325 8028
GSM: +372 585 01 250
e-mail: mty@arenduskeskus.ee


MTÜ Vahva Vaeküla noorteõhtu - Külarahvas hoos, meisterdame koos

Vaeküla Noortekeskuses toimub 23. november kell 18:00 noorteõhtu. 

Noorteõhtul valmivad käsitööna kaardid Sõmeru valla eakatele. Ühiselt aetakse juttu hoolivuse teemadel. Miks on hoolivus oluline? Mis on külas suurimaks mureks ja mida saame ise selle lahendamiseks ette võtta. Kuidas võib ühe inimese suhtumise mõjutada ümbritsevat?

Üritust toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo: Vaeküla Noortekeskus telefon 53430085 või e-post mandmoonika@gmail.com.


Korralda sündmus Ühisnädalal!

Juba neljandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja isetegemist. Ühisnädal toimub 21. - 27. november 2016. 

Ühisnädalal soovime tähelepanu pöörata eestimaalaste hoolimisvõimele: kas ja kui palju hoolime oma kaasmaalastest, meid ümbritsevast keskkonnast ning kas oskame hoolida pidevalt või ainult kampaania korras.

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi, räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tunnustussündmused, talgud, kärajad, filmiõhtud, avatud uste päevad, ümarlauad, õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Sündmuseid saab kirja panna 1. novembrini Ühisnädala veebilehel www.uhisnadal.ee, klikkides nupul „Lisa sündmus” ja täites ankeedi. Teie sündmus lisatakse üle-eestilise Ühisnädala programmi.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba neljandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 21. - 27. novembril, kodanikupäeva lähistel.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo: uhisnadal.ee