Uus EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor ja infopäev Rakveres

KÜSK avab koos EV100 korraldustoimkonnaga uue taotlusvooru, kuhu oodatakse 25. aprilliks selliste unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste ideid, mis sobivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks. Lääne-Virumaal toimub infopäev 16. märtsil Rakveres.

Taotlusvooru ootab KÜSK selliseid tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis oleksid elluviidavad piirkondlikult mitmete kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks, oleksid kestva väärtusega ning looksid kindlama tuleviku lastele. Samuti peab idee ühtima EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega, mille kohta saab lugeda siit.

Vooru toetuste kogusumma on 200 000 eurot. Ühte algatust rahastatakse kuni 15 000 euroga, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Projekti põhitegevused peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.

Taotlusvoor on kaheetapiline. Esmalt kogutakse 25. aprilliks kingitusideid. Seejärel valitakse ideede seast 30 parimat ning tehakse nende esitajatele ettepanek koostada nende põhjal 15. juuniks korralikud projektid, mis lähevad omakorda hindamisele.

Taotlejateks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.

Põhjalikumalt tutvustatakse vooru ka üle Eesti toimuvatel infopäevadel veebruaris ja märtsis.

Lääne-Virumaal toimub infopäev 16. märtsil Rakveres rahvamaja suures saalis algusega kell 11.00. Infopäeva osavõtust palume teatada hiljemalt 13. märtsiks meiliaadressile virol@virol.ee või tel 3258044.

Lisainfo taotlemise ja infopäevade kohta: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-ki17