Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2016

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna vabaühenduste juhte jaanuaris algavasse arenguprogrammi, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Lääne-Virumaal toimub arenguprogramm jaanuarist maini ning koosneb seitsmest moodulist.

Osalemistingimused:
- Arenguprogramm on osalejatele tasuta.
- Arenguprogrammis osalemiseks tuleb täita MOTIVATSIOONIANKEET. Motivatsiooniankeete saab täita ja esitada kuni 28. detsembrini. Osalejate valik tehakse täidetud ja esitatud motivatsiooniankeetide põhjal 30. detsembriks 2015.
- Ühest MTÜ-st võib osaleda kuni kaks inimest. On väga oluline, et üks inimene ühingust läbib vähemalt 6 moodulit, mis annab osalejale hea võimaluse kohapealseks meeskonnatööks ning samas tagab programmi sisu järjepidevuse.
- Arenguprogrammis osalmise tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt kuus moodulit.
- Arenguprogrammi koolitused toimuvad üle maakonna erinevates külamajades.

NB! Palun tutvuge enne motivatsiooniankeedi esitamist kogu arenguprogrammi kavaga. Programmi jooksul tuleb osalejatel teha ka koduseid ülesandeid. Kodused ülesanded on üks oluline osa kogu programmist!

Tähelepanu:
- Julgustan arenguprogrammis osalema ka neid, kes on huvitatud ühest või mitmest kindlast teemast. Palun see oma motivatsiooniankeedis ära märkida.
- Omalt poolt saan pakkuda trantspordivõimalust (4 osalejale) Rakverest koolitusmooduli toimumiskohta ja tagasi. Märkide ka see oma motivatsiooniankeedis ära.
- Võtan kõikidega ühendust, kes on tähtajaks motivatsiooniankeedi esitanud.
 

Arenguprogrammi kava:

I moodul: Juriidilised toimingud ühingus
Aeg: 12. jaanuar 2016 kell 13.00 – 17.15
Toimumiskoht: Varangu seltsimaja (Haljala vald)

Koolitaja: Kaidi Holm - Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
Teemad:
MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid:
- üldkoosoleku ja juhatuse vaheline pädevuse jaotus
- juhatuse ülesanded ja töö korraldamine
- juhatuse liikmete õigused, kohustused, vastutus
MTÜ tegevusega kaasnevad õigussuhted:
- lepingute sõlmimine
- võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud ja kasutuslepingud
Asjaajamine, dokumendihaldus ja registritoimingud

Eeltööd koolitusel osalejatele:
1. Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus ning võta need koolitusele kaasa.
2. Saada 3 päeva enne koolituse algust aadressile kaidi.holm@juhatus.ee lühike ülevaade (max 1 A4), kus kirjeldad oma ühingu siseseid ja väliseid õigussuhteid: kellega ja millised õigussuhted teie ühingul on ning kuidas ja kus on need dokumenteeritud.

II moodul: Majandustegevus ja maksundus
Aeg: 02. veebruar 2016 kell 10.00 – 16.15
Toimumiskoht: Miila küla seltsimaja (Rägavere vald)

Koolitaja: Siiri Einaste - Majanduskoolituse OÜ
Teemad:
- ühingu kulude ja tulude planeerimine
- raamatupidamise korraldamine
- ülevaade majandusaasta aruande koostamisest
- ühingu tegevusega kaasnevad maksud, sh maksuvabad kulud ja hüvitised

III moodul: Projekti​ ettevalmistamine ja koostamine
Aeg: 01. märts 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Eipri külamaja (Väike-Maarja vald)

Koolitaja: Eha Paas - Kodukandi Koolituskeskus
Teemad:
- projektide ettevalmistus
- projektide koostamine
- räägime lahti projektitelje
 

Eeltöö koolitusel osalejale on oma MTÜ projektiidee sõnastamine.

IV moodul: Projekti juhtimine ja lõpetamine
Aeg: 22. märts 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Venevere seltsimaja (Laekvere vald)

Koolitaja: Eha Paas - Kodukandi Koolituskeskus
Teemad:
- kodutööde arutelu
- projekti juhtimine
- projekti hindamine ja aruandlus

Eeltöö koolitusel osalejale on oma projektitelje koostamine.

V moodul: Strateegiline planeerimine
Aeg: 12. aprill 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Jäneda Külamaja (Tapa vald)

Koolitaja: Lianne Teder (Arengutoetajate Ühing)
Teemad:
- ühingu arengu planeerimine (diagnostika, eneseanalüüs, mõju, arengukava, strateegia)
- tegevuskava koostamine, eelarvestamine, vastutamine, täitmine ja selle jälgimine, aruande koostamine kaasav juhtimine (meeskond, juhtgrupp, liikmed, sihtgrupp)

VI moodul: Avalik esinemine
Aeg: 26. aprill 2016 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: Kunda Külaselts (Viru-Nigula vald)

Koolitaja: Marica Lillemets (meediakonsultant ja koolitaja, ajakirjanik)
Teemad:
- avalik esinemine
- sõnumi edastamine
- sisekommunikatsioon

VII moodul: Turundamine MTÜ-s
Aeg: 17. mai 2015 kell 13.00 – 17.00
Toimumiskoht: täpsustamisel

Teemad:
- Kuidas olla nähtav?
- Milliseid kanaleid valida, et info jõuaks Sinu poolt valitud sihtrühmani?
- turundussoovitused MTÜ-le

Projekti rahastab siseministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
tel: 325 8028
GSM: 585 01 250585 01 250
e-mail: mty@arenduskeskus.ee