Väike-Maarja vallavalitsus

www.v-maarja.ee

Pindala: 457.81km²
Elanikke: 4701 (seisuga 01.01.2014.a) 

Keskus: Väike-Maarja

Vallas on 3 alevikku: Väike-Maarja (1768 elanikku), Simuna (446) ja Kiltsi (219) ning 34 küla: Aavere (33), Aburi (54), Avanduse (102), Avispea (108), Ebavere (130), Eipri (85), Hirla (30), Imukvere (17), Koonu (63), Kurtna (31), Kännuküla (48), Kärsa (14), Käru (89), Liivaküla (73), Määri (60), Müüriku (63), Nadalama (23), Nõmme (21), Orguse (32), Pandivere (101), Pikevere (86), Pudivere (42), Raeküla (36), Raigu (42), Rastla (35), Sandimetsa (11), Triigi (298), Uuemõisa (19), Vao (346), Varangu (20), Vorsti (7), Võivere (43), Äntu (42), Ärina (64). 

Geoloogiliselt jääb Väike-Maarja Pandivere kõrgustiku võlvi keskele, aluspõhjaks on Tamsalu paekivi lade. Simuna ja endise Avanduse valla alad asuvad Pandivere kõrgustiku ja Alutaguse maastikurajoonis. Valla põhjaosa on lainja pinnamoega ja siin asuvad Eesti ühed viljakamad põllumaad, lõunaosa on metsade- ja sooderohke ning ulatub Pedja jõe ülemjooksu madalikule. Pandivere kõrgustiku keskosa on Eesti suurim põhjavee moodustumisala. 

Väike-Maarja vald moodustati endise Väike-Maarja külanõukogu aladele 1991. a detsembris. Territooriumi poolest oli ta ligilähedane endisele Vao vallale. Valda kuulusid lisaks Aavere, Pikevere, Varangu, Raigu ja Pudivere külad, ei kuulunud aga Põdrangu, Metskaevu, Sauevälja ja Loksa külad. 

Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 2005. aasta oktoobris ühinesid Väike-Maarja ja Avanduse vald Väike-Maarja vallaks. 

Aadress: Pikk 7 Väike-Maarja 46202
Telefon: 329 5750
Faks: 329 5760

E-post: valitsus at v-maarja dot ee