Vinni vald

Vinni vald panustab piirkonna noortesse läbi huvitegevuse kättesaadavuse suurendamise laiendades sportlike huvitegevuste võimalusi ning tehnikaalase huvitegevuse võimaluste laiendamise. 

1) Ujumistreeringud - eesmärgiks on võimaldada sügisest kevadeni ujumistreeringutel osalemist, mis võimaldab noortel oma algõppes omandatud oskusi kinnistada ja edasi arendada. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored ja ujumistreeringud toimuvad kord nädalas. Kaasatakse 30 noort.

2) Suusatamise huviring - hakkavad toimuma huviringid, mis võimaldavad kõigil valla lastel osaleda suusatamise trennides ja võistlustel väljaspool kooli. Selleks soetatakse suusad. Suuski on võimalik kasutada ka väljaspool trenni vastavalt kokkuleppele. Sihtrühmaks on 7-19-aastased noored ja suusaringid hakkavad toimuma 5 korda nädalas. Kaasatakse 25 noort.

3) Robootikaringi laiendaine ja arendamine - pakutakse osalemisvõimalust uutele noortele. Projekti käigus soetatakse juurde ringi tööks vajalikke vahendeid. Kaasata soovitakse 50 noort, sihtrühmaks on 7-19-aastased noored. Robootikaring hakkab toimuma 2 korral nädalas.