MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse LääneViru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöövõimekuse suurendamine ja arendamine

               

 

Projekt „MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse LääneViru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöövõimekuse suurendamine ja arendamine“ viiakse ellu meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames. Meetme eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Projekti tegevuste eesmärgiks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus efektiivne ja maakonna arengukavaga kooskõlas olev koostöö.


Aeg: 15.01.2019 – 20.12.2019
Kogumaksumus on 18 558,84 EUR.

Projekti tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, omafinantseering Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult.